HOORN - Op woensdag 15 november heeft de gemeente Hoorn gecontroleerd op rondzwervende afvalbakken aan het Boedijnhof in Hoorn. Buurtbewoners ervaren al maanden overlast van afvalbakken die blijvend langs de weg staan. Dit zorgt niet alleen voor rommel en ongedierte, maar het is ook gevaarlijk voor het verkeer. Ondanks waarschuwingen en de inzet van afvalcoaches veranderde er niets. Daarom heeft de gemeente besloten om op te treden. Acht huishoudens hebben een boete gekregen en er zijn meerdere afvalbakken verwijderd. De meeste buurtbewoners konden de actie waarderen en waren blij met hun opgeruimde straat.

Help mee en ga zorgvuldig met uw afval om

Om de stad schoon en veilig te houden, zullen er regelmatig controles worden uitgevoerd. De gemeente vraagt alle inwoners van Hoorn om netter met hun afval om te gaan. Afval mag alleen op de dag dat HVC het vuilnis komt ophalen langs de weg worden gezet. Dit mag vanaf 6.00 uur op de aangewezen plekken. De bakken moeten uiterlijk 21.00 uur weer bij de woning staan. Grofvuil kan worden gebracht naar het afvalbrengstation in Zwaag. Zo zorgen we er samen voor dat Hoorn schoon, veilig en vrij van ongedierte blijft. Ook houden we hiermee de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk.

Afvalstoffenheffing

Elk huishouden is verplicht om afvalstoffenheffing te betalen. Afvalstoffenheffing is een belasting die wordt geheven door de gemeente. Deze belasting is bedoeld voor bijvoorbeeld het ophalen, verwerken, recyclen en storten van het afval. De afvalstoffenheffing is altijd kostendekkend. Dat betekent dat de gemeente niet meer belasting oplegt dan de totale kosten die gemaakt worden. Door afval op de juiste manier te scheiden en aan te bieden blijven de kosten zo laag mogelijk en dragen we samen bij aan een schone stad.