HOORN - Op vrijdagmiddag 4 maart hebben 21 bewindsvoerdersorganisaties een samenwerkingsovereenkomst getekend met de gemeente Hoorn tijdens een netwerkbijeenkomst met partners op het gebied van rondkomen. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit van de bewindvoering, waarbij het resultaat voor de klant centraal staat. Deze wordt pas losgelaten als duidelijk is dat men zelfstandig verder kan.

Tot nu toe was het gebruikelijk dat de rechter een bewindvoerder aanwijst en de gemeente de rekening betaalt. De gemeente Hoorn spant zich in om te voorkomen dat mensen schulden opbouwen en wil – mocht de hulp van bewindvoerders noodzakelijk zijn – eisen kunnen stellen aan de kwaliteit van de dienstverlening om herhaling in de toekomst te voorkomen. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over instroom en uitstroom, kosten, duur en kwaliteit van het bewindvoeringstraject. Wethouder Kholoud al Mobayed: "Op deze wijze hebben we meer controle over het gewenste resultaat van het traject en de kwaliteit van de dienstverlening. Bovendien kunnen we beter de kosten beheersen."

Rondkomen in Hoorn
De samenwerkingsovereenkomst met bewindvoerdersorganisaties in Hoorn is een uitwerking van de Beleidsvisie Rondkomen die in maart 2021 door de raad is vastgesteld. In deze beleidsvisie zijn bestaande hulpmogelijkheden en regelingen samengevoegd met nieuw hulpaanbod zoals het vroeg signaleren en voorkomen van problemen. Hierbij werkt de gemeente samen met netwerkpartners, maatschappelijke organisaties, bewindvoerders en overheidsinstellingen om inwoners zo goed mogelijk te helpen. Uitgangspunt voor de hulp is dat het persoonlijk, laagdrempelig en duidelijk is, met ruimte voor maatwerk. Meer informatie over rondkomen in Hoorn vindt u op hoorn.nl/rondkomen.