HOORN - Sinds 1 januari 2022 beheert en onderhoud de gemeente Hoorn ook de wegen buiten de bebouwde kom. Deze taak heeft de gemeente overgenomen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het gaat om wegen, bermen, fietspaden en twee bruggen. Inwoners kunnen vanaf nu met al hun vragen en meldingen over de wegen bij de gemeente terecht.

In het verleden is het zo ontstaan dat het hoogheemraadschap verantwoordelijk was voor de wegen buiten de bebouwde kom. Maar door de samenvoeging van waterschappen en gemeenten is dit al een tijd niet meer logisch. Nu neemt de gemeente Hoorn deze taak over. De andere Westfriese gemeenten doen dit volgend jaar voor de wegen binnen hun gemeentegrenzen.

282 extra bomen
Het gaat om het wegbeheer en -onderhoud van de Schellinkhouterdijk, Westerdijk, De Hulk, Venneweg, en de Provincialeweg tussen de afritten A7. Behalve 37.348 m2 extra asfalt, heeft Hoorn er met deze overdracht 282 extra bomen bij.

Kosten voor het wegenonderhoud
Het hoogheemraadschap berekent de kosten voor het wegenonderhoud niet meer door aan de inwoners. Hierdoor vervalt de wegenheffing op de aanslag waterschapsbelasting. De kosten voor het wegenonderhoud verrekent de gemeente vanaf 2022 bij de aanslag onroerendezaakbelasting. De kosten voor de inwoners blijven hiermee gemiddeld gelijk.

Een vraag of melding?

Geef het door via FixiWie iets wil melden over een weg, fietspad of berm in Hoorn, kan dat eenvoudig via Fixi doen. Via de app of www.hoorn.nl/melding