HOORN - De gemeenteraad heeft dinsdag besloten tot een tijdelijke verruiming van de subsidiemogelijkheden voor buitensportverenigingen die samenwerken of fuseren. Hierdoor is het mogelijk voor de clubs HSV Sport 1889 en Rugby Club West-Friesland om samen een nieuwe duurzame clubaccommodatie op sportpark Kromme Elleboog te realiseren. De gemeenteraad van Hoorn heeft tevens ingestemd met een plan tot herinrichting van De Kromme Elleboog tot een vitaal sportpark.

Een vitaal sportpark
De Kromme Elleboog zal worden ingericht als een vitaal sportpark. Dat betekent dat het openbaar toegankelijk is en er routes komen ommetjes en gebruik voor recreatie. Dit zorgt voor een gezonde, actieve en aantrekkelijke omgeving voor de inwoners. De sportclubs gaan een verlicht kunstgrasvoetbalveld, een verlicht natuurgras rugbyveld en een verlicht natuurgras sportveld aanleggen.De komende maanden wordt in samenwerking met de sportverenigingen, inwoners en betrokken partijen verder invulling gegeven aan hoe het vitaal sportpark De Kromme Elleboog er precies moet gaan uitzien.

Investeringen
De beide clubs investeren zelf in de nieuwe accommodatie en kunnen een garantstelling van de gemeente krijgen voor een lening. Ze maken daarbij ook gebruik van een nieuwe tijdelijke verruiming van subsidies voor buitensportverenigingen die samenwerken of fuseren. Deze subsidies vormen een impuls om te komen tot bundeling van buitensportaccommodaties.

Goede samenwerking
Sinds 2014 werd al gesproken over samenvoeging van sportaccommodaties voor sportpark de Kromme Elleboog en eindelijk is het zover. Wethouder Kholoud Al Mobayed is verheugd met deze uitkomst. “Door een goede samenwerking tussen de clubs onderling en met de gemeente is een jarenlange discussie over De Kromme Elleboog tot een goed einde gebracht.”