HOORN - Tijdens de raadsvergadering van 17 oktober heeft de gemeenteraad van Hoorn unaniem ingestemd met de aanstelling van een kinderburgemeester en een kindergemeenteraad in 2024.


Initiatief van groep raadsleden

Raadsleden van zeven partijen hebben via de Werkgroep Kinderburgemeester maandenlang gewerkt aan een plan om in 2024 een kinderburgemeester en kindergemeenteraad aan te stellen. De complete raad heeft na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 besloten dat het welzijn van de jeugd in de gemeente een prioriteit is. Dit plan sluit aan bij deze ambitie. De initiatiefnemers vinden het belangrijk om niet alleen over kinderen te praten, maar mét ze praten.

Raadsleden hebben contact gezocht met gemeentes die al succesvolle ervaringen hebben met kinderburgemeesters om te kijken wat er nodig is om ook in Hoorn tenminste een kinderburgemeester aan te stellen. Diana Dekker (CDA Hoorn) is blij dat er niet alleen een kinderburgemeester, maar ook een kindergemeenteraad komt. “Soms vallen dingen op z’n plek. Het is dankzij volharding en wederzijds vertrouwen echt een gezamenlijk initiatief geworden. Wat mij betreft politiek in optima forma; altijd verbinding blijven zoeken”. Renzo van Houten (Fractie Tonnaer) maakt ook deel uit van de werkgroep. “Ik ben blij dat kinderen de kans krijgen om meer betrokken te raken bij de lokale politiek. Ik weet zeker dat de kinderen met mooie ideeën komen voor onze gemeente.”

Hechte samenwerking tussen gemeente en scholen

Voor de uitwerking van dit initiatief wordt hecht samengewerkt met stichtingen als SCIO Groep en Stichting Penta. Bij deze stichtingen zijn meerdere scholen aangesloten. Zij benaderen scholen om de kindergemeenteraad te realiseren. Ook andere schoolbesturen zullen worden benaderd.

Ook vanuit de gemeente wordt er actief gewerkt aan het benoemen van een kinderburgemeester- en raad. René Assendelft, wethouder van Onderwijs, is erg enthousiast over het initiatief van de Hoornse raad en is nauw betrokken bij de uitvoering van dit plan. “Op educatieve wijze laten we kinderen kennismaken met het bestuur van de stad. Zo leren ze hoe politiek en democratie werkt. Tot slot dient dit project als een mooie kweekvijver voor toekomstig politiek talent.”

Hoe worden een kindergemeenteraad en kinderburgemeester gekozen?

De kindergemeenteraad gaat bestaan uit leerlingen van groep 7. Alle scholen binnen Blokker, Zwaag en Hoorn wordt gevraagd om een kandidaat te leveren voor ofwel de kindergemeenteraad of de kinderburgemeester. Vanaf elk nieuw schooljaar zal er een nieuwe raad worden geïnstalleerd voor en door de nieuwe lichting leerlingen van groep 7. Uiteraard is toestemming van ouders nodig voor deelname.

Wat doet een kindergemeenteraad en kinderburgemeester?

In de kindergemeenteraad worden kinderen zelf aan het woord gelaten over hun wensen en ideeën voor een goede leefomgeving. Met hulp van het Nederlands Genootschap Kinderburgemeesters ontwikkelt de kindergemeenteraad haalbare voorstellen die daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Alle scholen ontvangen verslagen van de kindergemeenteraad. De kinderburgemeester zal betrokken zijn bij activiteiten zoals de Dodenherdenking en de opening van de kermis. Door dit project kunnen kinderen hun eigen stem laten gelden en daadwerkelijk een verschil maken.