HOORN - De gemeente heeft als taak om de veiligheid voor de weggebruikers te vergroten door gladheid te voorkomen of te bestrijden. Dat vraagt om een goede voorbereiding, die al in de zomer start. De strooiroutes zijn op een aantal punten aangepast en getest. De voertuigen zijn gecontroleerd en de nieuwe chauffeurs zijn getraind. Hoorn is er klaar voor. Met sensoren en specialistische weerskanalen wordt het weer goed in de gaten gehouden. Het draaien van de wind of een niet voorspelde regenbui kan namelijk zomaar voor gladheid zorgen. Als dat gebeurt staat een team van 20 medewerkers klaar om op pad te gaan. Zij zijn dag en nacht beschikbaar om Hoorn ijs- en sneeuwvrij te houden.

Waar strooit de gemeente

De gemeente strooit op hoofdwegen, hoofdfietsroutes en wegen en fietspaden bij scholen, zorginstellingen en hulpdiensten zoals de brandweer. De strooiroute is zorgvuldig gekozen en maar liefst 235 kilometer lang. Helaas kan de gemeente niet alle straten, stoepen en paden strooien. Alleen bij langdurige vorstperioden worden sommige stoepen ook gestrooid. Het gaat om de stoepen bij de ingangen van winkel- en wijkcentra, trappen bij het station en bij de fietsbrug aan de Holenweg. Inwoners die willen weten waar er gestrooid wordt, kunnen de route op de website van de gemeente bekijken. Aan het einde van elk winterseizoen wordt gekeken of de strooiroute nog aangepast moet worden voor het jaar erna. De gemeente neemt dan ook de verzoeken van inwoners mee, maar zal de route tijdens het seizoen niet wijzigen.

Fietspaaltjes eruit voor bereikbaarheid strooiroutes

Op 20 oktober is de strooiroute voor het eerst gereden. De gemeente test dan of alles klopt en haalt gelijk de paaltjes bij het fietspad weg. Dit is nodig om geen tijd te verliezen als er echt gestrooid moet worden. Een strooironde duurt gemiddeld drie uur. De chauffeur heeft geen tijd om dan ook nog alle paaltjes eruit te halen. Daarbij zitten de paaltjes bij strenge vorst vastgevroren en is het niet veilig voor de chauffeurs om in het donker steeds de straat op te gaan. Helaas zijn er ook automobilisten en bezorgdiensten die hier misbruik van maken. Dit is verboden en zorgt voor gevaarlijke situaties. De minimale tijdwinst is de kans op een aanrijding en boete niet waard.

Samen strooien tegen de gladheid

Stoepen, stegen en wandelpaden worden niet gestrooid. Hierdoor kan het dus toch glad zijn op uw route naar de parkeerplaats, winkel of school. U kunt meehelpen door de stoep voor uw huis zelf met zout te strooien. Heeft u zout en tijd over help dan ook bij een oudere buurgenoot of familielid. Zout is te koop bij bijvoorbeeld de supermarkt of bouwmarkt. De gemeente verstrekt dit seizoen geen gratis zout aan bewoners. Vrijwilligersorganisaties die zelf strooien waar de gemeente niet strooit, kunnen wel gratis zout krijgen.

Informatie

Meer informatie over de bestrijding van gladheid in Hoorn kunt u vinden op de website van de gemeente. Hier vindt u ook de kaart met de strooiroutes. Op de website staat ook hoe u een melding kunt maken van een gevaarlijke situatie die aandacht nodig heeft. Wilt u met de gemeente in gesprek over locaties die niet in de strooiroutes zijn opgenomen, neemt u dan contact op met het klantcontactcentrum van de gemeente. Zij brengen u dan in contact met een medewerker die u te woord kan staan.

Een overzicht van alle strooiroutes vindt u op www.hoorn.nl/gladheid.