HOORN - De gemeente Hoorn start deze maand met ondersteuning van technische installatiebedrijven met het opleiding en ontwikkeling van hun medewerkers. Het project “Klaar voor de toekomst?” heeft als doel om de bedrijven een organisatiescan te laten uitvoeren. Het project is een samenwerking tussen de gemeente Hoorn, Sjerps Advies en het ontwikkelingsfonds voor de installatiebranche Wij Techniek.

Veranderende vraag arbeidsmarkt
Het vinden van de juiste medewerkers en het binden en boeien van deze medewerkers is een grote uitdaging voor ondernemers. Technologische ontwikkelingen, de energietransitie en circulaire economie brengen grote uitdagingen met zich mee in de technische installatiesector. Dit project is opgezet omdat bij veel MKB-ondernemingen de tijd, kennis en aandacht ontbreekt om dit gericht aan te pakken.

De noodzaak van dit project
Dit project is een pilot om leven lang ontwikkelen in het MKB te stimuleren. Wethouder Kholoud Al Mobayed: ‘met dit project willen wij de kleinere MKB-ondernemer op weg helpen die niet beschikt over een HR-afdeling en of onvoldoende tijd voor personeelsontwikkeling. Als het project zijn vruchten afwerpt dan is het onze bedoeling dit project uit te breiden. Dat kan ook, omdat het Rijk hiervoor financiële middelen ter beschikking stelt. De gemeente wil ondernemers helpen met het ontvangen en benutten van deze ondersteuning.’

Voor wie is het?

De ondernemingen die binnen de scope van het project vallen worden binnenkort benaderd door Wij Techniek.