HOORN - Met de ondertekening van de Nationale Bijenstrategie gaan de gemeente Hoorn en de stichting Stadslandbouw zich nog meer inzetten voor bijen in Hoorn. Op meer plekken in de stad zullen plekken voor bijen verrijzen.

Ondertekening
Op 30 oktober 2018 vroeg de raad in een motie het college van B en W om de Nationale Bijenstrategie te ondertekenen en zich actief in te zetten om samen te werken met partijen, zoals imkers, natuurverenigingen, boeren en andere belanghebbenden. De gemeente Hoorn en de stichting Stadslandbouw ondertekenden de Nationale Bijenstrategie op 19 september met het initiatief “Hoorn the place to bee”.

Bestuiving

Bijen zijn nodig om het stuifmeel van de ene bloem naar de andere te brengen. Veel voedselgewassen en planten kunnen zich daarna pas voortplanten of vruchten krijgen. Bestuiving is nodig voor meer dan 75 procent van onze voedselgewassen, vooral groenten en fruit. Insecten zijn daarom van belangrijk voor de land- en tuinbouw. Nationaal en internationaal zijn er zorgen over (wilde) bijen. Nederland kent 360 soorten bijen. Maar meer dan de helft van de wilde bijensoorten dreigt te verdwijnen.
Initiatieven

Hoorn maakt al actief werk van de bijenstand. Zo zijn er op meerdere plekken in de stad bijenlinten- en bermen aangelegd of bijenkasten geplaatst. Ook in de Groenvisie, die deze maand wordt vastgesteld, spelen biodiversiteit en insecten een belangrijke rol. Bijvoorbeeld door te kiezen voor planten en begroeiing waar bijen zich in thuis voelen.

Nationale Bijenstrategie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Nationale Bijenstrategie voor het behouden en groeien van de bijenpopulatie gemaakt. Doelstelling zijn het bevorderen van de biodiversiteit, het verbeteren van de wisselwerking tussen landbouw en natuur en het helpen van imkers om de gezondheid van de honingbij te bevorderen.