HOORN - Intermaris en de gemeente Hoorn verkennen samen de mogelijkheden voor extra woningbouw en herinrichting van de openbare ruimte in twee deelgebieden in Hoorn-Noord. Het initiatief bevindt zich in het beginstadium. Beide partijen vinden bewonersparticipatie belangrijk en horen graag in dit stadium al wat zij van de plannen vinden. Daarom nodigden zij omwonenden van de deelgebieden uit voor een informatiebijeenkomst.


Intermaris nam voor 89 sociale huurwoningen in Noord van Noord (Sint Jozefstraat en Sint Eloystraat) een sloopbesluit. Voor 166 sociale huurwoningen in Hart van Noord (Sapmastraat, Vijandtstraat, Clement Maertenszstraat en Johannes Poststraat) heeft Intermaris het voornemen tot sloop. Het sloopbesluit en het voornemen tot sloop zijn reden voor de gemeente Hoorn om de samenwerking met Intermaris te zoeken.

Verkenning ontwikkeling Noord van Noord en Hart van Noord

Op dit moment verkennen Intermaris en de gemeente Hoorn of zij het gebied samen kunnen herontwikkelen. Intermaris bouwt in ieder geval evenveel sociale huurwoningen terug en zo mogelijk meer. Daarnaast voegt zij zorgwoningen toe. De gemeente Hoorn wil ook andere woningen toevoegen in en rond de deelgebieden. Dat worden middendure en dure huur- en koopwoningen. Zo kunnen er ook andere doelgroepen wonen en wordt de wijk een diverse wijk waar het fijn wonen is voor iedereen

Toekomstbestendige wijk waar het prettig wonen is voor iedereen

De gemeente en Intermaris kijken niet alleen naar de woningen, maar ook naar de openbare ruimte. Er moet een goede balans zijn tussen wonen en verblijven in het openbaar gebied. Het doel is een toekomstbestendige wijk met veel aandacht voor het klimaat en duurzaamheid. Daarnaast wordt gekeken welke aanvullende mogelijkheden er in Hart van Noord zijn voor maatschappelijke en commerciële voorzieningen.

Schetsontwerp getoond op inloopbijeenkomsten in De Zaagtand

Op de bijeenkomst lieten de gemeente en Intermaris het schetsontwerp van de woningen en de openbare ruimte zien. Het ontwerp staat nog niet vast. Het is uniek dat omwonenden bij de verkenning van de haalbaarheid al kunnen participeren. Meestal bedenkt een ontwikkelaar een haalbaar plan. Pas dan start de participatie met de omgeving. De reacties van de omwonenden worden meegenomen in de afweging van de haalbaarheid van het initiatief. Naar de bijeenkomst kwamen gisteravond zo’n 110 omwonenden.

Ambitie gemeente Hoorn: verstedelijking en toekomstbestendig

Noord van Noord en Hart van Noord liggen binnen 1200 meter vanaf station Hoorn. De gebieden dragen bij aan de ambitie van de gemeente Hoorn om binnenstedelijk meer woningen te realiseren en om van Hoorn-Noord een toekomstbestendige wijk te maken voor jong en oud.

Eerste kwartaal 2024 besluit over de haalbaarheid verwacht

Het initiatief bevindt zich aan het begin van de herontwikkeling. Op dit moment ligt de focus op het verkennen van de financiële, ruimtelijke en juridische haalbaarheid van de herontwikkeling van het gebied. Hierin worden de reacties van omwonenden dus meegenomen. Vervolgens nemen het college van B&W en de Raad van Commissarissen van Intermaris een besluit over de haalbaarheid van het initiatief. Dit wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2024.