HOORN - Gemeente Hoorn en Bewonersoverleggen tekenen convenant


Wethouder Simon Broersma en de voorzitters van de bewonersoverlegen hebben zaterdag 11 mei het convenant bewonersoverleggen getekend. In het convenant is onder andere vastgelegd welke rollen de partijen hebben en wat ze van elkaar kunnen verwachten. Het convenant is in samenwerking tot stand gekomen.


Namens de gemeente tekende wethouder Simon Broersma. Simon Broersma: “De gemeente ziet het bewonersoverleg als een serieuze en kritische gesprekspartner. We waarderen de betrokkenheid van onze inwoners en hun inzet om met ons mee te denken over sociale en fysieke zaken in hun wijk. We willen samen goede resultaten boeken. Om dat extra kracht bij te zetten en onze waardering uit te spreken, hebben we samen een convenant opgesteld en ondertekend.”


Arnoud Schaake, initiatiefnemer van het convenant en voorzitter van het Bewonersoverleg Risdam-Zuid/Nieuwe Steen: “Het bewonersoverleg is een onafhankelijk platform van betrokken bewoners, die trots zijn op hun wijk. Als initiatiefnemer ben ik blij dat we samen tot een mooi convenant zijn gekomen. Als wijkbewoners weten we wat er speelt en leeft in de wijk. Dit willen we actief naar de gemeente brengen. Het convenant geeft dat vorm en de gemeente geeft ermee aan ons serieus te nemen.”