HOORN - Hoe beweeg, speel, vaar, fiets, sport en wandel jij in Hoorn? Dat is wat de gemeente Hoorn van haar inwoners wil weten om zo tot een nieuwe beleidsnota ‘Sport en bewegen in de openbare ruimte’ te komen. Tot en met 2 oktober 2023 kunnen alle inwoners van Hoorn de online vragenlijst invullen over sporten, bewegen, recreëren en ontmoeten in de openbare ruimte.

Inzicht voor nieuwe beleidsnota sport en bewegen in de openbare ruimte

De openbare ruimte in Hoorn biedt (uiteraard) mogelijkheden voor sport en bewegen. Op dit moment werkt de gemeente samen met Bureau Speelplan aan een nieuwe beleidsnota. Hier wordt in beeld gebracht hoe inwoners de openbare ruimte nu gebruiken, wat hierin belangrijk is en wat de komende jaren nodig is om sport en bewegen in de openbare ruimte te bevorderen.

Vragenlijst voor inwoners gestart

Tot en met 2 oktober kunnen inwoners een online vragenlijst invullen. Er wordt zowel gekeken naar openbare speel-, beweeg en sportplekken als de overige openbare (vrije) ruimte waarin bewoners kunnen sporten, bewegen en recreëren. Voor kinderen en volwassenen is er een aparte vragenlijst. Aan het einde van de vragenlijst kunnen inwoners zich ook opgeven voor aanvullende participatiesessies. Deze volgen dit najaar.

Opgeven voor aanvullende participatiesessies

Tijdens de participatiesessies gaan inwoners en andere betrokken partijen met elkaar, de gemeente en Bureau Speelplan in gesprek over onderwerpen zoals gezondheid, activiteiten en beweeglocaties in de wijk. De werkvorm verschilt per sessie en doelgroep. Zo worden er wijkwandelingen gehouden met basisschoolleerlingen, praktijklessen gegeven op het voortgezet onderwijs en fietstochten georganiseerd voor ouderen en sporters. Ook wordt gekeken naar verschillende gebruikers, zoals ouderen, sporters, kinderen en mensen met een beperking.

Planning

Op basis van de uitkomsten van de beweegscan, kennissessies, de online vragenlijst en de gevoerde gesprekken, wordt de nieuwe beleidsnota geschreven. Aanvullend wordt een verbeterplan voor de openbare sport -en beweegruimte opgesteld. Hierin worden ook de meest recente inspectiegegevens, aanbevelingen uit het onderzoek én de nieuwe beleidsambities meegenomen. Naar verwachting gaan alle stukken in het eerste kwartaal van 2024 naar de raad voor besluitvorming.