HOORN - Tijdens evenementen is de verkoop van lachgas verboden in Hoorn. Dit is opgenomen in de regels voor evenementen. Tijdens de Stadsfeesten op 14, 15 en 16 juni is er verscherpt toezicht door gemeentelijke handhavers en een speciaal toezichtteam op de verkoop van lachgaspatronen of -ballonnen.


Volgens burgemeester Jan Nieuwenburg is het verbod nodig om de openbare orde en veiligheid van de (vaak jonge) bezoekers van evenementen te kunnen waarborgen. ‘Het verstrekken van lachgas tijdens evenementen vind ik niet gewenst. En bovendien zijn de effecten schadelijk voor de gezondheid en leidt het gebruik tot onvoorspelbaar gedrag van mensen.’ Tijdens de Stadsfeesten zullen handhavers van de gemeente samen met een toezichtteam handhaven op de spelregels die in de evenementenvergunningen zijn opgenomen. Ook houden zij toezicht, buiten het evenemententerrein om, op straat.

Gezondheidsrisico’s
Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik van lachgas. Zo kan veelvoudig en verkeerd gebruik onder meer leiden tot hersenbeschadiging, het scheuren van het trommelvlies, hoofdpijn, stikgevaar, bevroren longen, onvruchtbaarheid, ernstige derdegraads brandwonden aan de handen, armen of benen door het bijvullen van de patronen.

Wees alert en meld illegale verkoop
Burgemeester Nieuwenburg doet een beroep op ondernemers en bezoekers van evenementen om anderen aan te spreken op de gevaren van het gebruik van lachgas en het geldende verbod van de verkoop hiervan. ‘Dit soort middelen kan ernstige schade aanrichten en is niet onschuldig. Bovendien is de verkoop tijdens evenementen verboden. Als u toch ziet dat iemand lachgaspatronen verkoopt dan kun u dit bij ons of de politie melden.’

Evenementenbeleid
Eind 2018 is het verbod op de verkoop van lachgas opgenomen in het evenementenbeleid van de gemeente Hoorn. De organisatie van het evenement is verantwoordelijk en aansprakelijk bij een overtreding van dit verbod. Daarnaast wijzen de jeugboa’s van de gemeente jongeren op de gevaren tijdens hun toezichtsrondes. De meesten zijn zich hier totaal niet van bewust, omdat de effecten van het middel op de langere termijn nog onbekend zijn.