HOORN - In 2018 stelt de gemeente Hoorn weer 100.000 euro beschikbaar voor het verduurzamen van uw huis. Vanaf nu kunt u voor de Subsidie Energiebesparende Maatregelen een aanvraag indienen.

Subsidie energiebesparende maatregelen

De Subsidie Energiebesparende Maatregelen is bedoeld voor woningeigenaren in de gemeente Hoorn. Wilt u uw huis verduurzamen met bijvoorbeeld zonnepanelen of isolatie? Dan kunt u een aanvraag indienen voor de subsidie. De aanvraag moet geregeld zijn voordat uw met de verbouwing begint. Een aanvraag bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier en de offerte van de te nemen maatregel(en). De gemeente behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Er is in totaal 100.000 euro beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag is 10% van de daadwerkelijk gemaakte kosten met een maximum bedrag van € 500 euro per huishouden. Huiseigenaren die twee maatregelen tegelijk nemen, ontvangen 15% met een maximum van 750 euro.

U vindt de voorwaarden en hoe u de subsidie aan kunt vragen, staat op: www.hoorn.nl/energiesubsidie.