HOORN - Er is geen sprake van plannen om het onderscheid tussen parkeerplaatsen voor vergunninghouders en betaald parkeren in de hele Hoornse binnenstad te laten vervallen. Dat laat het Hoornse college weten, nadat hier in de raad en in de media een misverstand over is ontstaan. Op verzoek van bewoners van de Westerdijk overweegt het college wel een proef voor gemengd parkeren langs de Westerdijk.

Het misverstand ontstond nadat een verkeerde tekst werd opgenomen in de nieuwe actieagenda voor de binnenstad. Dit kwam naar voren toen de actieagenda besproken werd in de raadscommissie van dinsdag 23 januari. Ondanks dat wethouder René Assendelft dit tijdens de commissievergadering rechtzette, stelde een raadsfractie hier vragen over en werd het verkeerde beeld opnieuw via de media verspreid.

Autoluw

‘Ik baal er enorm van dat de verkeerde tekst werd overgenomen,’ vertelt René Assendelft, wethouder verkeer en vervoer. ‘Hierdoor is ten onrechte het beeld ontstaan dat bezoekers overal in de binnenstad zouden kunnen gaan parkeren. Daar is echt geen sprake van, maar ik begrijp heel goed dat bewoners zich daar wel zorgen over maakten.’ Assendelft benadrukt dat het college zich juist hard maakt voor een autoluwe binnenstad: ‘We zijn juist bezig met voorstellen om doorgaand verkeer door de binnenstad te beperken en te zorgen dat er minder zoekverkeer de binnenstad inrijdt. Binnenkort plaatsen we digitale parkeerverwijsborden die bezoekers naar de vrije plekken op parkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad verwijzen. Ook werken we aan het plan voor de afsluiting van de Roode Steen en de knip in het Havenkwartier, om doorgaand verkeer tegen te gaan. We zijn dus niet van plan om meer bezoekers onze historische straatjes in te trekken.’

Proef Westerdijk

Op verzoek van omwonenden overweegt het college wel een proef met gemengd gebruik van parkeerplaatsen bij de Westerdijk. ‘Op en langs de Westerdijk lopen betaald parkeren en vergunninghouders parkeren meer door elkaar,’ legt wethouder René Assendelft uit. ‘Daardoor worden hier relatief veel fouten gemaakt, met boetes tot gevolg. Bovendien kunnen bewoners ’s avonds regelmatig geen vergunninghoudersplek vinden, terwijl er dan een zee van ruimte is op het parkeerterrein. Bewoners vroegen ons of gemengd gebruik hier misschien een oplossing kan bieden. Daarom overwegen we hier een proef te starten. Binnenkort organiseren we een bewonersbijeenkomst, om de optie van een proef te bespreken en te peilen of er onder bewoners voldoende draagvlak voor is.’

Het college werkt aan een totaalpakket aan parkeermaatregelen om de leefbaarheid van de binnenstad te verbeteren en de verkeersdruk te verminderen. Het college komt later dit voorjaar naar de raad met een voorstel hierover.