HOORN - In heel Nederland wordt gewerkt aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Het doel is om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Ook de gemeente Hoorn wil de straten en fiets- en wandelpaden graag veiliger inrichten. Daarom brengen we in kaart welke locaties aandacht verdienen. Ook willen we graag weten op welke plekken het goed gaat met de verkeersveiligheid.

We vinden het als gemeente belangrijk en waardevol dat inwoners hierover meedenken. Dit kunnen ze doen door middel van een kaart waarop inwoners locaties kunnen aanwijzen. De link naar de kaart staat op www.hoorn.nl/verkeersveiligheid. Het invullen duurt zo’n 10 minuten en de verwerking van gegevens gebeurt anoniem. Reageren kan van 1 tot en met 14 juni. Lukt het invullen van de online kaart niet? Dan kunnen inwoners hun aandachtspunten voor 15 juni doorgeven via verkeer@hoorn.nl.

Groot onderhoud
Met de door inwoners aangegeven locaties maakt de gemeente Hoorn een analyse van de verkeersveiligheid in de gemeente. Ook de gegevens over ongevallen en snelheidsdata worden hierbij betrokken. Bij nieuwe plannen, zoals groot onderhoud aan wegen, nemen we de aangewezen knelpunten zo veel mogelijk mee.