HOORN - Hoorn heeft al sinds 2016 een stadsorganist en dat blijft de komende vier jaar zo. De gemeente heeft besloten de aanstelling van de heer Mark Heerink met vier jaar te verlengen.

In de afgelopen jaren heeft de stadsorganist de Hoornse orgelcultuur onder de aandacht gebracht. Dit deed hij onder meer door het organiseren van concerten en evenementen in (historische) kerken in Hoorn. Daarnaast heeft hij ook educatieve projecten georganiseerd. De bedoeling is om dit voort te zetten.

Verbinding

Het zoeken van verbinding met andere culturele instellingen is een van de doelen van de verlenging. Mark Heerink heeft bewezen een meester te zijn in het leggen van verbindingen tussen diverse partijen. Dat leverde vaak verrassingen op door orgelmuziek te verbinden met bijvoorbeeld film, dans en beeldende kunst. Zijn creatieve talent in het bedenken en uitvoeren van laagdrempelige educatieve activiteiten heeft al eens een nominatie opgeleverd voor het speelse project 'Waar is de Junglekraai?'

Enthousiast

Mark Heerink zet de Hoornse orgelcultuur op de kaart, onder meer in samenwerking met de Stichting Concertfonds Hoornse Orgels. De educatieve, muzikale en culturele projecten die hij met verve op touw zet verlevendigen de gemeente Hoorn. Daarnaast verrijkt zijn werk de inwoners en is het goed voor de beleefbaarheid van de monumentale (kerk)gebouwen waarin de orgels zich bevinden. Mark Heerink is zelf ook enthousiast en wil graag verder als stadsorganist.