HOORN - “Om duurzaamheid te stimuleren moeten we mensen belonen wanneer zij zelf hun woning verduurzamen” stellen de fracties van de PvdA Hoorn en Fractie Danny Verdonk. In de eerste raadsvergadering van volgend jaar dienen de fracties daarom een motie in die de OZB wil koppelen aan het energielabel van een woning. “Duurzaamheid is belangrijk voor de gemeente, maar we gebruiken de beschikbare instrumenten, zoals de OZB op woningen, daarvoor niet of nauwelijks”, aldus Arnold Wegner van de PvdA. “Het maakt daarnaast de OZB ook eerlijker”.

Belasting is een beproefd instrument voor sturing en stimulering om te verduurzamen. De OZB is een lokale belasting die rechtstreeks bij de gemeente vandaan komt en de gemeente Hoorn heeft duurzaamheid tot één van de speerpunten benoemd. “Bewoners die flink investeren in de verduurzaming van hun huis moeten in de huidige situatie ook nog eens meer OZB gaan betalen, omdat hun huis meer waard is geworden. Met deze motie willen we dit omdraaien om verduurzaming te stimuleren”, aldus de fracties.

In Nederland zijn al enkele moties aangenomen om ook het energielabel, buiten de WOZ-waarde, een factor te laten zijn bij het bepalen van de OZB, maar nog nergens is dit daadwerkelijk doorgevoerd. “Er wordt vaak gekeken naar de onmogelijkheden en de administratieve last die een dergelijke constructie met zich meebrengt” zegt Danny Verdonk (Fractie Danny Verdonk). “Maar denken in problemen in plaats van in kansen brengt geen verandering. Wanneer duurzaamheid daadwerkelijk zo belangrijk is voor de gemeente dan moeten we oplossingen gaan zoeken om onze huidige systemen te veranderen en dit mogelijk te maken. Wanneer wij van bewoners vragen om te verduurzamen, maar we als gemeente dit niet extra stimuleren dan geven we het verkeerde signaal”, aldus Verdonk.

De fracties vragen het college om de voordelen, nadelen en uitdagingen in kaart te brengen en de mogelijkheden om tariefdifferentiatie te koppelen aan het energielabel. “Zo kunnen huizen met energielabel A en B bijvoorbeeld een korting krijgen op de OZB” zegt Wegner. “Eventuele juridische belemmeringen moeten daarbij goed in beeld gebracht worden en bespreekbaar gemaakt worden, zonder dat we dit plan aan de voorkant al afschieten als onuitvoerbaar. Dat het nog nooit gedaan is betekent niet dat het niet kan, maar we moeten zoeken naar de manier waarop het dan wel kan”.

De motie zal ingediend tijdens de raadsvergadering van 4 februari.