HOORN - Er zijn deze jaarwisseling meer klachten binnengekomen over vuurwerkoverlast in Hoorn. Het gaat om 325 meldingen ten opzichte van 190 vorig jaar. Alleen heeft de handhavingsactie van de gemeente, met speciaal meldpunt, mogelijk wel een grote rol gespeeld in de toename van het aantal meldingen.


Vorig jaar zijn er naar schatting 120 meldingen van overlast binnengekomen bij de gemeente en 70 bij de politie. Dit jaar zijn er 246 meldingen gedaan bij de gemeente en 79 bij de politie.

Speciale Facebookactie
Voor de gemeentecijfers betekent dit een verdubbeling. Alleen heeft de gemeente dit jaar extra ingezet op de handhaving rondom de overlast van vuurwerk. Het team van Handhaving in Hoorn had een speciale Facebook-actie opgezet, waarbij mensen hun klachten konden insturen op bepaalde tijdstippen.

"De stijging van de cijfers heeft ook te maken met het feit dat de mensen ons dit jaar beter konden vinden en precies wisten waar ze hun klachten konden indienen. En dat is een goed teken, want daar doen we dit tenslotte voor", vertelt woordvoerder van de gemeente Jara Hof.

Of het dus een kwestie is van appels en peren vergelijken, of dat er daadwerkelijk meer overlast is geweest - blijft een onbeantwoorde vraag.