HOORN - De gemeenteraad van Hoorn heeft op 6 juli 2021 een pakket aan maatregelen vastgesteld om getroffen ondernemers en instellingen te helpen. Wie door de coronamaatregelen zijn bedrijf stil moest leggen, hoeft bepaalde belastingen niet te betalen aan de gemeente. Daarnaast betaalt de gemeente voor getroffen ondernemers en instellingen (gedeeltelijk) hun zakelijke gemeentelijke belastingaanslag. Deze bijdrage gaat tot een bedrag van maximaal 1.000 euro per ondernemer.

Door de coronamaatregelen van het Rijk moesten sommige ondernemers en maatschappelijke instellingen hun werk voor langere tijd deels of helemaal stilleggen. De raad heeft besloten deze ondernemers te helpen met een pakket aan maatregelen. Naar verwachting kost het de gemeente 590.000 tot 740.000 euro.

Om welke maatregelen gaat het?
- Gratis plaatsen terrassen en uitstallingen Dit betekent dat alle ondernemers dit jaar gratis hun terras en uitstallingen kunnen plaatsen. Hiervoor krijgen zij geen aanslag voor de precariobelasting.
- Gratis plaats op de markt met non-food Marktkooplieden die geen voedselwaren verkochten, hebben lang niet op de markt kunnen staan. Zij mogen dit jaar gratis op de markt in Hoorn staan.
- Gratis exploitatievergunning en evenementenvergunning De horeca kan dit jaar gratis een exploitatievergunning aanvragen. Datzelfde geldt voor wie een evenement wil organiseren.
- Geen havengeld chartervaart (bruine vloot) Hoorn wil schippers en toeristen aanmoedigen een bezoek te brengen aan onze stad. Dit jaar rekent de gemeente geen havengeld aan de bruine vloot als zij een bezoek aan Hoorn brengen.
- de Hoornse Ondernemers Tegemoetkomingsregeling (HOTR) De gemeente stelt een bedrag van maximaal € 1.000 beschikbaar voor onevenredig hard getroffen ondernemers. Van dit bedrag betaalt de gemeente hun zakelijke gebruikersbelastingen over het jaar 2021. Denk hierbij aan de OZB gebruikersbelasting niet-woningen, rioolheffing gebruiker niet-woning, havengeld voor vaste ligplaatshouders, reclamebelasting en precariobelasting.

Wie komt in aanmerking voor de HOTR?
Dit zijn groepen van ondernemers en sectoren die gedwongen de onderneming een langere periode niet uit konden voeren. Het gaat vooral om ondernemers in de detailhandel (non-food) en sectoren als: horeca, toerisme, kunst en cultuur, sport en dans en verzorging. De gemeente heeft de categorieën aangewezen op basis van de standaard bedrijfsindeling bij de Kamer van Koophandel.

Aanvragen van HOTR niet nodig
Ondernemers en instellingen hoeven geen aanvraag te doen. Wie voldoet aan de voorwaarden krijgt deze zomer bericht van de gemeente.

Meer informatie
Ga naar www.hoorn.nl/hotr voor meer informatie. Heeft u betalingsproblemen? Wilt u uitstel van betalingen of een betalingsregeling? Neem contact met de gemeente Hoorn via belasting@hoorn.nl of 0229 252200.