HOORN - De jaarrekening en de kadernota zijn jaarlijks financiële momenten om terug te kijken en vooruit te blikken. Wat zijn de resultaten van de gemeente Hoorn en liggen we op koers met onze prioriteiten?


2022 sluit positief
We sluiten 2022 af met een positief resultaat van ruim 7,3 miljoen euro. Dat komt omdat een aantal werkzaamheden doorlopen in 2023, maar ook door een aantal financiële meevallers. Deze extra financiële ruimte investeren we in onze inwoners, de stad en de dorpen.

Pijnlijke keuzes noodzakelijk
De kadernota laat zien dat we met onze investeringen en projecten op koers liggen. Het toekomstperspectief laat wel zien dat dit een steeds grotere uitdaging wordt. De Rijksoverheid geeft nog steeds geen duidelijkheid hoeveel geld gemeenten krijgen vanaf 2026. Deze onzekerheid en de stijgende prijzen door onder meer inflatie, bouwkosten en rentestijging leidt ertoe dat de rode cijfers oplopen. De gemeenteraad staat de komende jaren voor keuzes die ook pijn gaan doen. Om de ambities en plannen haalbaar en betaalbaar te houden, staat de raad eind 2023 al voor de eerste keuzes om een tekort van 3 miljoen terug te dringen. In het najaar volgt een voorstel hoe om te gaan met de grotere bezuinigingsopgave die na 2024 volgt.

Samen
Durven. Doen! Dromen. Dat is in drie woorden de kern van het coalitieakkoord. En dat doen we samen. We ondersteunen onze inwoners die lastig kunnen rondkomen. In 2022 kwamen er 359 woningen bij in Hoorn, waaronder 193 sociale huurwoningen. Dat is minder dan we willen en nodig is, we blijven dan ook inzetten op versnellen van de woningbouw. We zijn begonnen aan het vitaliseren van onze binnenstad en havens. Het stadsstrand gaat open, waardoor onze stad nog levendiger en bruisender wordt.

Het onderzoek naar de ontsluiting van de binnenstad is in volle gang, we hopen dat de raad eind 2023 hierover een besluit kan nemen. We zijn begonnen aan de verbouwing van het Westfries museum en er wordt gewerkt aan een nieuwe Kunst- en Cultuurnota. We doen nog veel meer samen, op het gebied van duurzaamheid, beweging, in onze havens en in het sociaal domein. Doen kunnen we beschouwen als het hart van ons beleid.

Prioriteiten op koers
In het coalitieakkoord zijn achttien prioriteiten benoemd. Alle prioriteiten zijn al in gang gezet en sommige kunnen we zelfs al afvinken, zoals het voornemen om niet te bezuinigen op armoedebeleid, extra geld voor het onderhoud van onze openbare ruimte, het aantrekken van drie extra gemeentelijke handhavers (boa’s) en een extra investering in inclusiebeleid. We hebben veel geld vrijgemaakt om het programma Kansen voor de Kersenboogerd te versnellen en de wijk een grote kwaliteitsimpuls te geven, het verbeteren van de afvalverwerking in de binnenstad wordt op dit moment onderzocht, er is extra geld voor bewegen en ontwikkelen op scholen en we zijn in verschillende wijken bezig met onderhoud, duurzaamheid en meer groen. Een skatebaan gaat de jongeren in onze stad blij maken en we doen onderzoek naar een volwaardig poppodium.