HOORN - Sinds enkele weken is de vernieuwde Berkhouterweg in gebruik genomen. Automobilisten en fietsers kunnen nu over een veiligere weg van en naar Hoorn.

De werkzaamheden zijn gestart na de zomer in 2019. Na vervanging van de riolering is de rijweg voor de auto’s verlegd. Het nieuwe fietspad is vrijliggend en breder. Ook is een voetpad aangelegd en zijn het parkeerterrein van de begraafplaats en de inritten van de bedrijven verbeterd. De aansluiting van het Dampten op de Berkhouterweg is alleen nog toegankelijk voor stads- en regiobussen, hulpdiensten en fietsers. In het najaar worden nog de bomen in de strook tussen het fietspad en de rijweg gepland.

Onderdeel aanpak turborotonde
De Provincie Noord-Holland verleende een subsidie voor het verbeteren van de fietsveiligheid in dit project. De herinrichting van de Berkhouterweg maakt deel uit van de aanpak van het knelpunt turborotonde. De raad neemt later dit jaar een besluit over de omvorming van de turborotonde tot een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten.