HOORN - Op woensdag 1 november hebben de bestuurders van de gemeente Hoorn, Intermaris en HVC symbolisch hun handtekening gezet op een warmteleiding. Met deze ondertekening vierden ze de start én de verdere ontwikkeling van het warmtenet in Hoorn. Na de officiële ondertekening in de ochtend, werd deze mijlpaal ook gevierd met bewoners uit het centrumgebied van de Kersenboogerd. Daar is de aanleg van het warmtenet al gestart. Bewoners, ondernemers en bezoekers merken hier iets van. Ruim 50 geïnteresseerde bewoners kwamen langs om onder het genot van een kopje soep de werkzaamheden van dichtbij te bekijken.


Een stap verder in de energietransitie

Met de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst is de gemeente weer een stap verder in de energietransitie. Arthur Helling, wethouder Duurzaamheid en Energie: ‘Yes, het begin is er! We willen in 2040 energie- en klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat iedereen zijn huis verwarmt, kookt en doucht op een duurzame manier, zonder aardgas. Een warmtenet zorgt daar voor een groot deel voor. Dat we daar nu écht mee zijn gestart, is een grote mijlpaal voor heel Hoorn.’

Kansen voor de Kersenboogerd: mooier en toekomstbestendig wonen

Kersenboogerd is in Hoorn de beste wijk om te starten met een warmtenet. In het programma Kansen voor de Kersenboogerd werken de gemeente, Intermaris en HVC samen. Werkzaamheden kunnen in deze wijk gecombineerd worden, zoals grootschalige verbeteringen in de huurwoningen, openbare ruimte en in de ondergrond. Omdat er veel woningen dichtbij elkaar staan is dit gebied geschikt voor een collectieve warmtevoorziening. Hierdoor blijven de maatschappelijke kosten laag.

Karin Hakhoff geeft als wethouder van het programma Kansen voor de Kersenboogerd enthousiast aan: ‘Het centrumgebied van de Kersenboogerd heeft de primeur. Het is de allereerste plek in Hoorn waar het warmtenet wordt aangelegd. Naast het warmtenet doen we nog veel meer in de openbare ruimte om deze buurten toekomstbestendig, duurzaam en niet te vergeten ook mooier te maken. Dat doen we samen met de bewoners. Want het gebeurt tenslotte allemaal in hun buurt.’

Betsy Perk, Patio en Pergola als eerste aansluiten

In de komende jaren sluit Intermaris circa 1850 woningen aan op het warmtenet. Betsy Perk is het eerste wooncomplex dat warmte via het warmtenet krijgt. Dit complex heeft al een collectieve verwarming. Voor deze bewoners verandert er niets in de woning. Na Betsy Perk volgen de woningen in Patio en Pergola. En daarna gaat Intermaris verder van buurt naar buurt. Cees Tip, bestuurder Intermaris: ‘Eerst maken we de woningen energiezuiniger en zorgen dat ze gereed zijn voor aansluiting op het warmtenet. We knappen de woningen, daar waar nodig, ook van binnen op. We hebben de bewoners betrokken bij de plannen, want Intermaris heeft bewonersparticipatie hoog in het vaandel staan. Ik ben trots dat wij ervoor zorgen dat een vliegende start van het warmtenet in Hoorn mogelijk is.’

Samenwerken aan een duurzaam warmtenet

HVC is een publiek warmtebedrijf en ondersteunt de gemeente Hoorn bij de opgave om aardgasvrij te worden. Marco van Soerland, directeur warmte HVC: ‘We zijn blij dat hier in de Kersenboogerd de eerste warmteleidingen al onder de grond liggen en we straks de eerste woningen van Intermaris kunnen aansluiten. We gaan graag in gesprek met bewoners en laten in de praktijk zien hoe de aanleg van het warmtenet eruitziet. Zo trekken we samen op in het terugdringen van de CO2-uitstoot en een aardgasvrije toekomst’.

De samenwerkende organisaties vinden het belangrijk dat het warmtenet ook voor andere gebouwen en woningen beschikbaar komt. En ook in andere delen van Hoorn. Hiervoor zijn nadere afspraken gemaakt over de uitbreiding van het warmtenet en een duurzame warmtebron. De duurzame bron kan energie uit oppervlaktewater (aquathermie) of aardwarmte (geothermie) zijn. Welke bron het wordt, is onder andere afhankelijk van het aantal aansluitingen maar ook van de locatie ten opzichte van de wijk.

Ruim 50 geïnteresseerde bewoners kwamen een kijkje nemen

Voor veel mensen is een warmtenet nieuw. Daarom waren de bewoners uit het centrumgebied van de Kersenboogerd uitgenodigd om onder het genot van een kopje soep een kijkje te komen nemen. Ruim 50 geïnteresseerde bewoners kwamen langs. Een bijna 100-jarige bewoner van Betsy Perk was onder de indruk: ‘Het is uniek wat hier gebeurt. Heel knap dat ze dit voor elkaar krijgen met die grote buizen.’ En een bewoonster van het Aagje Dekenplein kan niet wachten totdat ze wordt aangesloten: ‘Ik kijk er echt naar uit, ze mogen ons niet vergeten. Ik heb mijn gaskookplaat alvast de deur uitgedaan en kook nu elektrisch. Je wilt er toch alles aan doen om het milieu te helpen.’

Bekijk de video op www.hoornkersenboogerd.nl/startwarmtenet voor een indruk van de dag.