HOORN - De Hoornse gemeenteraad besluit op dinsdag 22 november over een voorstel voor een energietoeslag voor 'bescheiden inkomens'. Dat zijn inkomens van 120% tot 150% van de bijstandsnorm. De behandeling gebeurt in een ingelaste raadsvergadering om de financiële steun zo snel mogelijk te kunnen verlenen.

Bij het vaststellen van de begroting 2023 heeft de raad op 8 november 1,5 miljoen euro vrijgemaakt voor financiële ondersteuning van Hoornse inwoners. In dezelfde vergadering verzocht de raad aan het college om spoedig met een voorstel te komen over de besteding van dat geld. Inwoners met een bescheiden inkomen hebben het nu al financieel moeilijk door onder andere stijgende energieprijzen en inflatie. Het voorstel ligt nu voor op 22 november.

Wat houdt het voorstel in?

Het voorstel is om 2.400 Hoornse huishoudens met een inkomen van 120% tot 150% van de bijstandsnorm éénmalig een energietoeslag van €550,- te verstrekken. Na een positief besluit hierover door de raad, informeert de gemeente inwoners die in aanmerking komen voor de energietoeslag.

Inwoners kunnen de energietoeslag aanvragen van 22 november 2022 tot 1 juli 2023.

Agenda en stukken

De extra raadsvergadering start om 19.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Publiek is welkom. Digitaal meekijken kan via de livestream. De volledige agenda en livestream staat op de website van de gemeenteraad: www.hoorn.nl/gemeenteraad.