HOORN - Dit jaar geldt een algeheel vuurwerkverbod om de druk op de ziekenhuizen te verminderen. Team handhaving en jongerenwerkers van Stichting Netwerk trekken samen op om jongeren op het verbod te wijzen. Jongerenwerkers bezoeken de plekken waar normaal gesproken jongeren veel samen komen en gaan met hen in gesprek. Handhavers gaan op meldingen af en treden op als dit nodig is. Daarnaast wijst de gemeente jongeren én hun ouders via een campagne op sociale media op het verbod en de gevolgen van het overtreden.

In de gemeente Hoorn werken jongerenwerkers, handhavers en politie met elkaar samen om vuurwerkoverlast te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. Dit doen zij door zowel preventief als repressief te werken.

Voorlichting op straat
Jongerenwerkers hebben de afgelopen weken voorlichting gegeven in de jongerencentra en op straat. Hun werk gaat in de kerstvakantie door. Ze spreken jongeren aan en gaan met hen in gesprek over de vuurwerkregels en de gevolgen bij overtreding. Jongerenwerkers zijn er ook om andere problemen aan te horen en hierop in te spelen als dat nodig is. Tijdens de kerstvakantie zijn de jongerenwerkers met een extra grote groep in de avonduren actief aanwezig in Hoorn. De gemeente is daarnaast in gesprek met meerdere partners om activiteiten voor jongeren te organiseren binnen de geldende coronamaatregelen.

Pakkans vergroten met live-acties
Handhavers pakken overlastmeldingen op, houden controlerondes op bekende overlastplekken en delen boetes uit of sturen jongeren door naar Bureau HALT. Net zoals vorig jaar, organiseren de handhavers drie live Facebookacties in de avonduren op 28, 29 en 30 december via www.facebook.com/handhavinghoorn Zij pakken dan binnengekomen meldingen direct op waardoor de pakkans groter is. Afgelopen jaar werden door de extra inzet meer dan 20 jongeren op heterdaad betrapt.

Overlast melden
Overlast van vuurwerk kunt u tijdens openingstijden melden bij de gemeente via telefoonnummer 0229 252 200 of via de website www.hoorn.nl/melding. Afhankelijk van de aard en ernst van de overlast worden de meldingen geprioriteerd opgepakt. Bij levensbedreigende situaties belt u met de politie via telefoonnummer 112.

Sociale mediacampagne
Ook dit jaar zet de gemeente in op voorlichting via sociale media. Jongeren blijken opvallend gevoelig te zijn voor de angst om een taakstraf te krijgen bij overtreding van het verbod, aanzien te verliezen of zwaar letsel op te lopen. Daarnaast weten hun ouders meestal niet dat ze tegen het vuurwerkverbod in onrust stoken en strafbaar zijn. Daarom richt de preventieve aanpak zich op jongeren én hun ouders. Met het duidelijk communiceren van het vuurwerkverbod, voorbeelden van zwaar letsel in het gezicht en door de vraag te stellen: ‘Wat doet uw kind vanavond?’, wil de gemeente jongeren én ouders bewust maken van het mogelijke wangedrag van hun kind.

Illegaal vuurwerk? Meld het!
Illegaal vuurwerk is gevaarlijk wanneer het ergens onveilig wordt opgeslagen zoals in een schuurtje. Bovendien is het niet getest of goedgekeurd. Als dan iets misgaat heeft dit grote gevolgen. Burgemeester Jan Nieuwenburg roept daarom op om vermoedens van opgeslagen illegaal vuurwerk te melden. Melden kan bij de politie 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 70 00. De politie pakt de illegale vuurwerkzaken op in samenwerking met handhavers of na meldingen. Ook zoeken zij met een speciaal team online naar kopers en verkopers van illegaal vuurwerk. Vaak volgt daarna een strafzaak via het Openbaar Ministerie.