HOORN - Voorkomen dat jongeren het slechte pad opgaan is al een tijd een van de doelen in de veiligheidsambitie van Hoorn. Jongeren weerbaar maken tegen criminele en ondermijnende invloeden is van belang om dit te bereiken. Met de aanpak ‘Preventie met Gezag’ wil het ministerie van Justitie en Veiligheid gemeenten helpen in deze aanpak. Hoorn komt in aanmerking voor een financiële impuls de komende drie jaar.

‘In de door de gemeenteraad vastgestelde veiligheidsambitie staat niet voor niks dat we op zo jong mogelijke leeftijd signalen willen herkennen die duiden op een negatieve ontwikkeling.’ Aan het woord is Burgemeester Jan Nieuwenburg. ‘Voorkomen is beter dan genezen. Een negatieve ontwikkeling op de criminele carrièreladder moeten we in een vroeg stadium in de kiem smoren. We zijn dan ook blij dat het ministerie van J&V drie jaar lang een half miljoen euro bijdraagt in onze preventieve aanpak.’

Besteding half miljoen euro

De half miljoen euro is een maximale bijdrage en komt als welkome aanvulling op het budget dat Hoorn al heeft opgenomen om jongeren weerbaar te maken. ‘Dat betekent dat we nu extra kunnen inzetten op het bereiken van onze doelen. Op welke wijze we dat gaan doen moeten we nu zo snel mogelijk in een plan vatten. Deze financiële impuls vergroot onze slagkracht om te voorkomen dat jongeren belanden in de jeugdcriminaliteit en daar ben ik als burgemeester natuurlijk heel blij mee. We zijn al een flinke tijd bezig en kunnen nu nog meer doen.’

Meer informatie over Preventie met Gezag is te vinden via 20 gemeenten extra gesteund in aanpak van jeugdcriminaliteit | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl