HOORN - Zowel in het Julianapark als in het stationsgebied in de binnenstad is de komende maanden extra cameratoezicht. Het gaat om totaal vijf camera’s: twee camera’s bij de stationsingangen en drie camera’s rond het Schelpenstrandje. Dit besluit komt na een aantal incidenten, aanhoudende vernielingen en overlast door onder meer groepjes jongeren. Het cameratoezicht is een van de extra maatregelen om de rust terug te brengen. De camerabeelden worden door de meldkamer live uitgelezen en informatie wordt direct doorgespeeld aan politie en handhaving bij (beginnende) incidenten.

‘Overlastgevers verstieren het voor iedereen’
Burgemeester Jan Nieuwenburg heeft geen begrip voor de zogenaamde ‘uitlaatklep’ en de manier waarop bepaalde jongeren en volwassenen zich totaal misdragen: ‘Ze verstieren het voor de bezoekers die, vaak met kinderen, graag in het park komen en voor inwoners die gebruik maken van het openbaar vervoer. Ook ondernemers worden getroffen. Het geeft aan dat het echt nodig is deze maatregelen te treffen. Het terugbrengen van de rust is prioriteit voor ons en voor de politie.’

Camera’s ook preventief inzetten
Met het cameratoezicht wil de gemeente snel kunnen handelen bij incidenten die op camera te zien zijn en de kans vergroten dat daders op heterdaad worden betrapt of later worden aangehouden. Bovendien is het een efficiënte manier van omgaan met de beschikbare capaciteit van handhavers en politiemensen. Cameratoezicht werkt daarnaast ook preventief volgens de burgemeester: ‘We maken duidelijk dat de camera’s er zijn waardoor iedereen weet dat je te zien bent, bijvoorbeeld als je iets vernielt, anderen lastigvalt of diefstal pleegt. Ik ga ervan uit dat je dan twee keer nadenken, want we maken er werk van.’

Eerdere maatregelen
In het Julianapark werden een aantal weken geleden beveiligers ingeschakeld om mensen aan te spreken op hun gedrag. Als er aanleiding toe is worden namen genoteerd en kan bij overlast een boete of verblijfsontzegging uitgedeeld worden. Dit is de afgelopen weken diverse keren gebeurd. Ook in het stationsgebied is overleg over de sociale veiligheid en aanpak van overlast met NS, ProRail en de aanwezige ondernemers. Verder blijft het belangrijk dat inwoners die getuige zijn van een overlastsituatie dit melden bij de beveiligers of aanspreekpunten in het gebied, bij de gemeente of de politie via 0900-8844. U kunt ook een melding doen bij uw wijkagent.