HOORN - Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om nog een paar aanpassingen aan het Kerkplein te doen en daarmee het project af te ronden. Uit eerder gehouden evaluaties blijkt dat men positief is over het Kerkplein. Maar er zijn ook nog enkele verbeterpunten. Het gaat over het verbeteren van de parkeervakken, het verminderen van het foutparkeren, het aanbrengen van leuningen op de zitjes voor de kerk en de vervanging van twee bomen.

Sinds de zomer van 2020 zijn het Kerkplein, de Breestraat, Kerkstraat en Nieuwstraat een verblijfsgebied. De voetganger krijgt er de ruimte en fietsen, scooters en auto's zijn er te gast. De afgelopen tijd is ervaring opgedaan met het dagelijks gebruik, tijdens evenementen en in het terrassenseizoen. Ook zijn bewoners, ondernemers en bezoekers bevraagd naar hun beleving. Een gespecialiseerd bureau heeft de toegankelijkheid voor mindervaliden beoordeeld. Uit deze evaluaties zijn verbeter- en aandachtspunten naar voren gekomen.

Verbeteren parkeervakken

Niet voor iedereen is duidelijk wat de parkeervakken zijn. Op drukke tijden wordt er buiten de vakken geparkeerd. Wat gevaarlijk is omdat hulpdiensten er dan niet door kunnen. Daarom stelt het college voor om de parkeervakken te verduidelijken met extra stalen punaises. En ter hoogte van Bommels en de ingang naar het parkeerterrein van Intermaris verplaatsbare plantenbakken te plaatsen. De bakken krijgen dezelfde stijl als de plantenbakken in de Nieuwstraat en moeten het foutparkeren voorkomen.

Verplaatsbare bomen naast de kerk

Aan de noordkant van de Grote Kerk staan de vaste bomen in te natte bodem. Hierdoor verzuipen de bomen. Het komt doordat in de ondergrond de eeuwenoude fundering zit van de vroegere Grote Kerk. Het verplaatsen van de bomen heeft geen zin. Voor de kermis is het gemakkelijker als hier verplaatsbare bomen voor terugkomen. Het voorstel is om hier twee bomen in twee verplaatsbare boombakken te plaatsen. Ook in dezelfde stijl als de bakken in de Nieuwstraat. Voor een deel van de zitjes aan beide kanten van de kerktoren, stelt het college voor een arm- en rugleuning toe te voegen.

Verkeer vraagt aandacht

Daarnaast zijn er vanuit de evaluaties verschillende aandachtspunten. Op het gebied van de ervaren rijsnelheid van auto's, het fietsparkeren en terrassen. Hier volgen aparte voorstellen voor, buiten de afronding van het Kerkplein om. Dit is omdat verandering in bijvoorbeeld de verkeerssituatie op het Kerkplein effect heeft op de rest van de binnenstad.

Vervolg

De raadscommissie bespreekt de afronding van het Kerkplein op 14 februari 2023. Op 14 maart 2023 staat het op de agenda van de gemeenteraad voor besluitvorming. Zodra de voorgestelde werkzaamheden worden uitgevoerd, worden ook de laatste openstaande punten op het Kerkplein uitgevoerd. Zoals de reparatie van het voegwerk in de bestrating. En het leggen van Portugese keien bij de zij-ingang van de Grote Kerk.