HOORN - De gemeente Hoorn roept inwoners van Hoorn op om mee te denken over verkeer en vervoer in en rondom Hoorn. De resultaten uit de enquête helpen de gemeente om keuzes te maken over de toekomst van het verkeer en vervoer in Hoorn.

Verkeer en vervoer zijn belangrijke thema’s voor inwoners en ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan de doorstroming van verkeer, de bereikbaarheid, de veiligheid, de inrichting van de wegen, straten en het parkeren.

Toekomst
De gemeente Hoorn is daarom gestart met het opstellen van een ‘Mobiliteitsvisie’. Een mobiliteitsvisie is een document waarin de plannen voor de toekomst van verkeer en vervoer staan. Er wordt daarin een plan opgesteld dat loopt tot 2030, met uitzicht op 2040. Alle soorten van vervoer komen aan bod, zoals voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer.

Enquête
De gemeente Hoorn vindt het belangrijk om de meningen van haar bewoners en weggebruikers te horen. Daarom houdt de gemeente een enquête om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om bepaalde keuzes in de Mobiliteitsvisie en eventuele concrete plannen te maken. De gemeenteraad kan deze visie naar verwachting nog voor de zomer van 2021 vaststellen.

Doe mee!
De enquête is tot en met 24 januari in te vullen via onderstaande link: http://www.hoorn.nl/mobiliteitsvisie