HOORN - Inwoners van Hoorn kunnen tot en met woensdag 9 juni via www.hoorn.nl/hoogbouwvisie meedoen aan een online enquête over stedelijker en hoger bouwen in Hoorn. In de enquête wordt onder meer gevraagd naar waar in Hoorn stedelijker en hoger gebouwd kan worden en waar niet, hoe hoog en onder welke voorwaarden.


De resultaten van de enquête worden, samen met de gesprekken met inwoners en belangengroepen, meegenomen in de definitieve visie voor stedelijker en hoger bouwen. De gemeenteraad stelt deze naar verwachting in december 2021 vast.

Om in de toekomst een aantrekkelijke stad te blijven, moet Hoorn de komende jaren groeien en op de juiste plekken ook stedelijker bouwen. Doordat de Hoornse bevolking vergrijst (meer mensen die ouder zijn) en ontgroent (jongeren die wegtrekken) komt de draagkracht van voorzieningen, zoals horeca, scholen, sportvoorzieningen en winkels in het gedrang. De gemeenteraad heeft daarom een visie ‘meer stad worden’ aangenomen. Hierin staat onder meer dat er in Hoorn meer woningen gebouwd moeten worden voor jongeren, jonge gezinnen en ouderen.

Meer stad worden
Om te bepalen hoe Hoorn binnen de stadsgrenzen op een goeie en passende manier kan groeien, maakt de gemeente Hoorn een visie op stedelijker en hoger bouwen. In de visie komt te staan waar in Hoorn stedelijker of hoger gebouwd kan worden en waar niet, hoe hoog er dan gebouwd mag worden en onder welke voorwaarden.

Meedenken
In april stelde de raad een kadernotitie vast. De gemeente wil ook graag horen hoe inwoners en andere partijen in de stad hierover denken. Naast een aantal gespreksbijeenkomsten kunnen zij ook via een enquête meedenken en hun mening geven. De resultaten van de enquête worden, samen met de gesprekken met inwoners en belangengroepen, meegenomen in de definitieve visie op stedelijker en hoger bouwen. De gemeenteraad stelt deze naar verwachting in december 2021 vast.

Enquête
Inwoners kunnen de enquête tot en met woensdag 9 juni invullen via www.hoorn.nl/hoogbouwvisie.