HOORN - Vanaf 1 december 2023 is het weer mogelijk om een bijdrage in de energiekosten over 2023 aan te vragen: de energietoeslag. De energietoeslag is beschikbaar voor huishoudens met een laag inkomen. Deze financiële ondersteuning is bedoeld om de energiekosten te verlichten. Daarom krijgen deze huishoudens via de gemeente een eenmalige energietoeslag van €1300,00 over 2023.

Wie kan een aanvraag indienen?

Huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen vanaf 1 december 2023 een aanvraag indienen. Kijk op www.hoorn.nl/energietoeslag voor de voorwaarden en de aanvraagmogelijkheid. De eenmalige energietoeslag kan worden aangevraagd van 1 december 2023 tot 1 juni 2024.

Wie ontvangt de energietoeslag automatisch?

De onderstaande groep huishoudens ontvangen de energietoeslag dit jaar automatisch voor 1 december en hoeven geen aanvraag te doen. Dit gaat om huishoudens die op 1 oktober 2023:

• algemene bijstand hebben ontvangen;

• een uitkering hebben ontvangen op grond van de Bbz 2004, AIO, IOAW en IOAZ;

• in een schuldhulpverleningstraject, MSNP of WSNP zitten.

Heeft u op 1 december 2023 geen energietoeslag ontvangen? Voldoet u wel aan alle voorwaarden? Vraag de toeslag dan zelf aan via www.hoorn.nl/energietoeslag.

Wethouder Karin Hakhoff benadrukt het belang van deze regeling: "De energietoeslag is een waardevolle ondersteuning voor onze inwoners. We willen ervoor zorgen dat iedereen warm en comfortabel kan wonen, ook als de energierekening hoger uitvalt. Daarom moedigen we mensen aan om van deze regeling gebruik te maken." Weet u niet zeker of u de energietoeslag kan ontvangen, maar heeft u wel ondersteuning nodig in verband met hoge energiekosten? Neem dan contact op met de afdeling Rondkomen van de gemeente Hoorn via www.hoorn.nl/contact1punthoorn .