HOORN - Samen met de bewoners werken gemeente Hoorn en woningcorporatie Intermaris aan het centrumgebied Kersenboogerd. De eerste vernieuwingen in het centrumgebied worden zichtbaar met de start van de werkzaamheden in Betsy Perk. Dit is samen met bewoners van Betsy Perk gevierd op donderdag 25 augustus.


Werkzaamheden Betsy Perk starten eind augustus

De eerste werkzaamheden in het centrumgebied van de Kersenboogerd zijn in Betsy Perk. Aannemer Hemubo start, in opdracht van Intermaris, met het onderhoud aan en verduurzamen van de woningen. Zoals het vervangen van het glas, schilderen van de kozijnen, aanbrengen van mechanische ventilatie en het vervangen van de water- en energiemeters. Ook kiest Intermaris voor klimaatadaptatie. Een groen dak is daar een voorbeeld van, dit heeft een verkoelend effect op de gehele directe omgeving. En Betsy Perk is ook het eerste wooncomplex dat op termijn aangesloten wordt op een warmtenet.

Ruimte voor ontmoeting en bewegen

‘Naast het verduurzamen van de woningen maken we ook een mooie ‘Huiskamer’ voor de buurt. Hier gaat bouwbedrijf Ooijevaar mee aan de slag. We steken er veel energie in’, zegt Cees Tip, Directeur-bestuurder van Intermaris. ‘Dat draait om een goede woning, maar ook ruimte om elkaar te ontmoeten en sociale activiteiten. Deze zaken behoren niet tot ons primaire takenpakket, maar samen met onze partners en de bewoners gaan we er wel vol voor.' Wethouder Karin Hakhoff beaamt dit: ‘voor Betsy Perk realiseert de gemeente een beweegroute en de herinrichting tot een Olga Commandeur-plein als stimulans om extra te bewegen. Ook de rest van het centrumgebied wordt toekomstbestendig gemaakt en een veilige en mooie openbare ruimte gerealiseerd. Buurt voor buurt en samen met bewoners.’

Buurt Patio-Pergola-Prieel als eerste

Vanuit het wijkprogramma Kansen voor de Kersenboogerd is de buurt Patio-Pergola-Prieel als eerste aan de beurt. Hier ging Intermaris in het voorjaar bij de bewoners op huisbezoek. Cees Tip: ‘Naast een uitleg over de werkzaamheden en een opname van de woning, kregen bewoners de vraag mee te denken met de plannen. Een behoorlijk aantal bewoners meldde zich aan. Hieruit is een Meedenkgroep ontstaan. Begin september gaan Intermaris en de gemeente met bewoners in gesprek over de plannen voor de huurwoningen, de portieken en doorgangen. Die worden daarna verder met de Meedenkgroep uitgewerkt.’ Wethouder Karin Hakhoff vult aan: ‘Met deze aanpassingen vergroot de veiligheid in de buurt. Geen kruip-door-sluip-door meer. Die veiligheid waarborgen we ook door de aanpak in de openbare ruimte die we gaan doen, zoals de binnenterreinen, ruimte voor ontmoeten en de inrichting van het groen. In het najaar gaan we verder met de bewoners om die veilige en duurzame openbare ruimte te kunnen realiseren.’

Bewonersinitiatieven en sociaal contact

‘Uit de vele gesprekken met de bewoners bleek ook behoefte aan een sociale wijkaanpak waar we mee bezig zijn. Hiermee wordt de kwetsbare positie van de bewoners van het centrumgebied verminderd. Er is een sociale wijktafel ontstaan met een stevige samenwerking tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties en bewoners. En vanaf de start van het programma Kansen voor de Kersenboogerd zijn ook vele bewonersinitiatieven gestimuleerd en gefaciliteerd. Met bewonersinitiatieven voelen bewoners zich meer betrokken bij hun buurt door het ontmoeten en het sociale contact. Ook het komende Buurtfestival Kersenboogerd op zaterdag 24 september staat in het teken van ontmoeten en sociaal contact.’

Prettig wonen en leven in centrumgebied Kersenboogerd

Intermaris en gemeente Hoorn verbinden de fysieke ingrepen en de sociale initiatieven in het programma Kansen voor de Kersenboogerd. Met dit programma wordt de kwetsbare positie van de bewoners van het centrumgebied Kersenboogerd verminderd. Zodat bewoners ervaren dat het prettig wonen en leven is in centrumgebied Kersenboogerd.