HOORN - Op donderdag 28 juni komt de gemeenteraad van Hoorn voor de eerste keer van deze bestuursperiode bij elkaar voor een reguliere raadsvergadering. Op de agenda staan onder andere voorstellen voor de vestiging en bekostiging van de Ida Gerhard Academie en de jaarstukken en begrotingen van de GGD en het CAW (Centraal Afvalverwerkingsbedrijf West-Friesland.

De Ida Gerhard Academie is een nieuwe school die zich wil vestigen in Hoorn. De school wil havo, vwo en gymnasium onderwijs aanbieden en zou zich het liefste vestigen bij het Missiehuis. De gemeente krijgt vanuit het Rijk geld voor de huisvesting van scholen. De raad moet nu beslissen of de school het geld, en daarmee ook de verantwoordelijkheid voor de huisvesting krijgt, of dat de gemeente zelf een locatie geschikt maakt voor de school. Het college adviseert de school het geld te geven. Zo loopt de gemeente minder financiële risico’s en het past ook beter bij een goede koppeling tussen onderwijs en het gebouw.

Jaarstukken en begrotingen gemeenschappelijke regelingen
Op de agenda staan onder meer de jaarstukken en de begrotingen van verschillende gemeenschappelijke regelingen; GGD, CAW, WerkSaam, het Westfries Archief, de Regionale Uitvoeringsdienst en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. In de commissie hebben partijen grote zorgen uitgesproken over de financiële positie en de bedrijfsvoering van de GGD en Veilig Thuis.

Overige agendapunten
Andere agendapunten zijn de Lokale Educatieve Agenda 2018 – 2021, extra geld voor de uitbreiding van De Kreek met een tweede school en de aanpassing naar een Integraal Kind Centrum, de Parkeernormennota Hoorn en een voorstel om jaarlijks 275.000 euro extra uit te trekken voor onkruidbestrijding.

Volg de raad
De raadsvergadering start om 20:00 uur in de raadszaal van het stadhuis aan de Nieuwe Steen 1. Alle publiek is welkom. De raadsvergadering wordt ook live uitgezonden via www.hoorn.nl/raad en via Twitter @RaadHoorn is een live verslag van de belangrijkste besluiten te volgen. Alle stukken die besproken worden zijn ook te vinden op www.hoorn.nl/raad.