HOORN - Wethouder Kholoud al Mobayed heeft donderdag 9 juni een Eenhoornzegel uitgereikt aan de Stichting Hulpverlening vanuit Westfriese Kerken (HWK).

De stichting biedt hulp aan Westfriese inwoners die zich in een crisissituatie bevinden. De stichting is al ruim 25 jaar actief, maar heeft zich tijdens de coronacrisis extra ingezet om mensen te helpen. Hiervoor ontvangt HWK een blijk van waardering in de vorm van een Eenhoornzegel ter waarde van 2.000 euro.

Zowel sociale als financiële hulp

Stichting HWK helpt inwoners in crisissituaties, op zowel sociaal vlak als financieel. Bij de stichting is men altijd bereikbaar voor een luisterend oor. En helpen ze mensen zo nodig op weg naar gespecialiseerde hulp. Dakloze mensen kunnen steun ontvangen om hun leven weer op te starten. Ook biedt HWK leefgeld aan gezinnen die tijdelijk geen inkomen hebben. In 2021 hebben ze tientallen gezinnen in Hoorn en Westfriesland financieel ondersteund. Het doel van de stichting is altijd om de zelfstandigheid van mensen te verbeteren. Ongeacht hun levensovertuiging. Meer informatie leest u op: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl.

Wethouder Al Mobayed: ‘De Stichting Hulpverlening vanuit Westfriese Kerken heeft met hun goede werk direct effect op de levens van gezinnen. Het is zo betekenisvol om mensen te helpen op weg naar meer zelfstandigheid. Bedankt voor jullie bijdrage aan onze maatschappij.’

Eenhoornzegels

Verenigingen en stichtingen die een jubileum vieren van 25, 50, 75, 100 jaar of langer, kunnen een Eenhoornzegel krijgen. Ze krijgen dan een geldbedrag. Het college van burgemeester en wethouders geeft soms ook Eenhoornzegels als blijk van waardering voor bijzondere initiatieven. Kijk op www.hoorn.nl/gemeenteonderscheiding voor de voorwaarden en hoe een vereniging aangemeld kan worden.