HOORN - De Hoornse Hengelaars Bond bestaat 100 jaar. Wethouder Kholoud Al Mobayed overhandigt de vereniging daarom een Eenhoornzegel van 1.000 euro. Dat gebeurt op vrijdag 24 mei tijdens de jubileumreceptie van de vereniging.


Grootste hengelsportvereniging NHN
De Hoornse Hengelaars Bond is een hengelsportvereniging voor Hoorn en omstreken. De vereniging heeft maar liefst 2500 leden en is daarmee de grootste hengelsportvereniging van Noord-Holland Noord. De vrijwilligers van de vereniging verzorgen activiteiten zoals het organiseren van wedstrijden, onderhoud aan de eigen karperput, visles geven aan kinderen/schoolklassen, visstandbeheer en controles op het bezit van de vispas. Leden van de vereniging kunnen hun sport beoefenen in alle viswateren van de gemeente Hoorn en omringende polders, zoals de Oosterpolder, Wester-Koggenland en Polder Beschoot, maar ook in alle viswateren die vermeld staan in de landelijke lijst van viswateren.


Simaja Karperput
Ook kunnen de leden vissen in de eigen Simaja Karperput van de vereniging aan de IJsselmeerdijk bij Scharwoude. Dit is een viswater van ongeveer 4 hectare en 3 tot 4 meter diep, vrij van obstakels en waterplanten, met goed onderhouden visstekken tussen het riet. Daar kan gevist worden op karper, steur, zeelt, brasem, voorn, aal, baars en snoekbaars. Voor niet-leden is een dagvergunning te verkrijgen bij de op de Simaja Karperput aanwezige controleur.

Wethouder Al Mobayed: ‘Het is fantastisch om te zien hoeveel trouwe leden de Hoornse Hengelaars Bond heeft. De Bond is echt een instituut in onze regio met unieke activiteiten en faciliteiten.’


Waardering
Als waardering voor het vele vrijwilligerswerk in de stad, komen verenigingen en stichtingen die een jubileum van 25, 50, 75, 100 jaar enzovoorts vieren in aanmerking voor een Eenhoornzegel. Men moet dan wel ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en het jubileum kenbaar maken bij de gemeente.