HOORN - Maandagavond 8 januari was de drukbezochte Nieuwjaarsborrel van de gemeente Hoorn. Lees een kort verslag van de avond en de volledige nieuwjaarstoespraak van burgemeester Nieuwenburg.

‘Maar liefst 550 inwoners, ondernemers en relaties kwamen naar de schouwburg om samen het nieuwe jaar in te luiden. Een heel gezellige avond, met veel leuke ontmoetingen. Op de foto links YouTube-koning Levy Jansen en rechts rasmuzikant Tim Knol, de echte sterren van de avond. Ik mocht een woordje doen. Met een terugblik op de mooie momenten van 2017 en een vooruitblik op 2018 waar we in maart weer naar de stembus mogen om onze gemeenteraad te kiezen.

Iedereen die er was: heel erg bedankt voor uw komst. Iedereen die er niet was: kom de volgende keer vooral. Allemaal een heel mooi nieuwjaar en tot ziens in de stad!’

Volledige nieuwjaarstoespraak burgemeester Nieuwenburg

Beste Hoornaars en Horinezen en alle andere soorten en maten die vanavond hier aanwezig zijn,

Fijn dat jullie bij deze eerste Nieuwjaarsborrel van de gemeente Hoorn zijn. Hoe mooi is het om als stadsgenoten elkaar te ontmoeten, kennis te maken en met elkaar met veel positieve energie het nieuwe jaar in te luiden? Niet een formele receptie (saai!), maar juist een gezellige nieuwjaarsborrel, waar iedereen welkom is en zich ook thuis kan voelen. Ik hoop dat jullie dat ook doen vanavond. Het hele college van B en W is aanwezig, net als onze gemeenteraad. Samen hebben wij vanavond de bijzondere taak om u welkom te heten. Wij zijn vanavond herkenbaar aanwezig, met rode sticker, voor het geval dat jullie ze niet allemaal kennen, natuurlijk!

Onze eigen YouTube-koning Levy maakte een treffend filmpje van het thema van dit jaar: voor een mooie stad. Wat is voor jou een mooie stad? Je hebt zojuist gezien dat het antwoord op die vraag voor iedereen anders is. De tweede vraag, wat doe jij voor een mooie stad, is minstens zo interessant. Want hoe mooi onze stad ook is, het zijn de mensen die een stad maken. Daar krijg je ook iets voor terug. Uit onderzoek blijkt dat het je gezond maakt om mensen te ontmoeten en iets te doen voor anderen en je omgeving. Het maakt je gezonder, en ook rijker.

In de 1,5 jaar dat ik burgemeester van Hoorn ben, heb ik veel mensen mogen ontmoeten. Zo heb ik Hoorn leren kennen als een heel gastvrije stad. En dat geldt zeker ook voor onze trotse dorpen Blokker en Zwaag. Bij mijn kennismaking nodigden tientallen mensen mij uit, thuis aan tafel, bij de buurtborrel, in winkels en bij bedrijven, bij evenementen en verenigingen. En steeds weer waren dat leuke, interessante, ontroerende en verrassende ontmoetingen. Gesprekken die ik in mijn hart meedraag en die mij op een of andere manier rijker maakten.

Zo heb ik ook gezien hoeveel mensen in Hoorn zich inzetten voor een mooie stad. En dat is ook hard nodig, want een mooie stad maakt zichzelf niet. De tijden veranderen. Steden en regio’s concurreren steeds meer met elkaar om niet op achterstand te komen. Onze stad is aantrekkelijk, maar onze voortdurende en gezamenlijke inspanning is nodig om de stad, leefbaar, sociaal, economisch aantrekkelijk en veilig te houden en voorbereid op de toekomst.

Een sterke en vitale regio vraagt van het Hoornse gemeentebestuur én van de besturen in Westfriesland een nóg hechtere samenwerking op vele terreinen. Samen moeten we over schaduwen heen stappen, de handen uit onze Westfriese mouwen steken en ons voortdurend de vraag stellen hoe wij onze inwoners, ondernemers en bezoekers het beste kunnen bedienen. Zo houden wij onze stad en regio aantrekkelijk. We hebben de scherpe ambitie om bij de meest aantrekkelijke regio’s van ons land te horen. Een regio waar je graag woont of onderneemt omdat het er beter is. Talent blijft dan hier en komt naar ons toe. Met een stevige ambitie, een duidelijke koers gaat ons dat lukken, juist door over onze gemeentegrenzen heen te kijken en samen te werken. In je eentje ga je soms sneller, maar samen kom je verder!

De uitdagingen van onze stad en onze regio zijn niet exclusief van ‘de overheid’ of van ‘de gemeente’. Die zijn van ons allemaal, ook hier in deze zaal, ieder in zijn eigen rol. Democratie is niet consumeren maar meedoen. Het is niet alleen het uiten van jouw mening en het indienen van je eigen boodschappenlijstje. Het is juist het actief meedenken en meewerken aan oplossingen en ideeën. Bedenk samen met anderen wat er beter kan of moet en neem het initiatief. Zoals gezegd, daar krijg je veel voor terug. Gezondheid en een hele hoop positieve energie.

Een van de belangrijkste dingen die je daarnaast kunt doen is gebruik maken van je stemrecht. In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Er valt weer veel te kiezen in Hoorn. Maar liefst 14 partijen doen mee, en mogelijk zelfs 15 als blijkt datJezus ook in Hoorn leeft. Allen met hun eigen visie voor Hoorn. Het gaat ook ergens over. Het is een dichtbij-mijn-bed-show. Zo bepaal jij mede wat er in Hoorn moet gebeuren en welke koers we gaan varen in jouw stad, wijk en buurt. Dat doet er toe, dus laat je stem Hoorn en geef de nieuwe gemeenteraad op 21 maart de steun en het mandaat die nodig zijn om hun werk voor onze mooie stad goed te kunnen doen.

Democratie vraagt een wederzijdse inspanning. Mijn oproep aan de deelnemende partijen is: Houdt uw oog op de bal en weet ook dat u straks weer moet samenwerken om het goede te doen voor onze mooie stad. Een goed bestuur stelt zichzelf steeds weer de vraag ‘Wat hebben onze inwoners en ondernemers hieraan’? Een goed bestuur luistert écht en staat open voor de zorgen, ideeën en initiatieven vanuit de stad. En een goed bestuur geeft juist ook anderen de ruimte om te ondernemen. Veel initiatieven komen immers sneller en beter tot stand zonder onze inmenging. Innovatie en initiatief nemen vraagt ruimte en vertrouwen. Wij moeten als gemeentebestuur dus ook kritisch naar onszelf blijven kijken, naar welke rol wij pakken voor het beste resultaat. Of het soms juist gewoon te laten gebeuren voor een mooie stad.

In de verkiezingstijd staan de verschillen centraal, maar voor een mooie stad zijn juist de overeenkomsten het belangrijkste. Zorg er dus ook voor dat u elkaar vindt. Die samenwerking is cruciaal, ook na de verkiezingen. Bouw een coalitieakkoord niet dicht, maar vindt elkaar op hoofdlijnen en speel flexibel in op de opgaven die de komende jaren op u afkomen. De ontwikkeling van een stad is nooit in beton gegoten, maar is mensenwerk.

We hebben de tijd mee: de financiële positie van de gemeente is weer op orde en solide. de economie trekt aan, de werkloosheid daalt en steeds meer mensen kunnen weer meedoen en daardoor ook zelf weer iets doen voor een mooie stad.

En, zeg nou zelf, we hebben hier fantastisch materiaal om mee te werken: een prachtige stad in een veelbelovende regio. Er liggen dus volop kansen voor Hoorn en Westfriesland, voor ons allemaal. Jullie zijn hier allemaal samengekomen. Dat toont betrokkenheid en nieuwsgierigheid. En dat is het begin van al het goeds. Laten we samen die kansen voor Hoorn pakken!

Samen maken we alles mooier, voor een mooie stad.