HOORN - In 2018 pleegden 65 mensen in Noord-Holland Noord zelfmoord en waren er 31 (geregistreerde) pogingen in Hoorn. 1 op de 5 jongeren denkt weleens aan zelfmoord. Mannen van middelbare leeftijd hebben vaker depressieve gedachten dan andere mannen. Inwoners die psychische problemen hebben, delen dat niet (graag) met anderen en vinden hulp zoeken moeilijk. Mensen die dichtbij hen staan, kunnen een cruciale rol spelen door een gesprek te beginnen. De gemeente Hoorn, GGD Hollands Noorden en GGZ Noord Holland-Noord willen binnen de aanpak van zelfmoordpreventie een breed publiek bewust maken van die helpende rol. Op zaterdag 10 oktober gaat daarom de campagne Vraag Praat Luister van start.

Zaterdag 10 oktober is de Dag van de Psychische Gezondheid. Een goed moment om de campagne en bijbehorende website www.vraagpraatluister.nl te lanceren. De regio Westfriesland is de achtste regio die aansluit bij de aanpak van 113 Zelfmoordpreventie, genaamd Supranet community. Doel van de aanpak is minder zelfmoord(pogingen), maar ook het taboe op psychische problemen doorbreken en betere doorverwijzing organiseren. De aanpak is gericht op het trainen van professionals en maatschappelijk betrokken inwoners die juist buiten de zorg staan. Leraren, sportcoaches of medewerkers van maatschappelijke organisaties hebben een sleutelpositie als het gaat om zelfmoordpreventie. Onder meer via een brede publiekscampagne en website wil de gemeente Hoorn inwoners betrekken.

Iedereen kan helpen
Wethouder Marjon van der Ven: ‘De coronacrisis leidt tot veel stress bij zowel jongeren als ouderen: behoud ik mijn baan, kan ik mijn huis nog wel betalen, maar ook het gemis van bezoek van vrienden of familie. Zonder dat het een ander opvalt raken mensen geïsoleerd met alle gevolgen van dien. Samen kunnen we elkaar helpen. Iedereen kan het verschil maken voor een medemens met zelfmoordgedachten. Dit kan een bekende, maar ook een onbekende zijn. Door signalen te herkennen, te vragen en luisteren, kunnen we als gemeenschap deze mensen op andere gedachten brengen en verwijzen naar de juiste hulp. De medewerkers van de gemeente Hoorn krijgen ook de beschikbare training aangeboden’.

Signalen herkennen
Projectleiders Anna de Haan en Marijke Vellekoop weten vanuit hun vakgebied hoe belangrijk het is om preventief te werk te gaan: ‘Zelfmoord(-gedachten) komt voor in alle lagen in onze samenleving. De weg naar professionele hulp is voor velen een hoge drempel. Daarom zetten we in Hoorn en Westfriesland in op alle inwoners. Iedereen kan signalen leren herkennen en een gesprek starten. Daarnaast werken wij hard aan het opzetten van een groot netwerk van organisaties en geïnteresseerden om trainingen te faciliteren en kennis te delen. Organisaties die willen bijdragen kunnen zich aanmelden’.

Vraag Praat Luister
De publiekscampagne maakt inwoners, professionals en maatschappelijke organisaties bewust van hun mogelijke rol om zelfmoord te voorkomen en een leven te redden. De website www.vraagpraatluister.nl geeft informatie en bruikbare handvatten om signalen te herkennen en welke vragen je kunt stellen aan iemand met (mogelijk) zelfmoordgedachten. Daarnaast is het mogelijk om aan te melden voor de korte training van 113 die 1 uur duurt. Ook is te lezen hoe je kunt doorverwijzen als iemand na het gesprek daar open voor staat. Alle materiaal op de website is gratis te downloaden.

Denkt u aan zelfmoord of heeft u nu hulp nodig?
Chat anoniem met 113 Zelfmoordpreventie, bel 113 of gratis 0800-0113. Of download de VraagmaarApp.