HOORN - De verkoop van 10 zelfbouwkavels in de Bangert en Oosterpolder is gestart. De vrije kavels liggen aan de Kieftslootweid. De straat is onderdeel van de eerste ontwikkellocatie van fase 5, De Weiden.


Duurzame woningen krijgen voorrang

Duurzaamheid krijgt binnen De Weiden vorm door klimaat-adaptieve maatregelen en energie-neutrale woningen. Er wordt geen aardgasnet aangelegd en bouwpartners zetten zich in om woningen met ‘Nul op de Meter’ te realiseren en deze energiezuinig te ontwerpen. Gemeente Hoorn stimuleert de geïnteresseerden om hun woningen zo duurzaam mogelijk te maken. Geïnteresseerden hebben meer kans een kavel te kopen als zij duurzaamheidsmaatregelen in hun plannen opnemen. In het inschrijfformulier staan manieren waarop de woning duurzamer wordt. Het inschrijfformulier is gekoppeld aan een puntensysteem. Hoe beter de duurzaamheidsmaatregelen zijn die een geïnteresseerde treft, hoe meer punten diegene krijgt. De geïnteresseerde die de meest duurzame woning wil realiseren krijgt voorrang op de koop van de kavel.


Over De Weiden

De Weiden ligt in de zuidoost hoek van de Bangert en Oosterpolder, in het gebied de Hoge Hemen. Hoge Hemen kenmerkt zich door het kleinschalige en dorpse karakter met buurtruimtes, groen en water. De Weiden vormen een verzameling van oude veldnamen die van oudsher voorkomen in het plangebied, zoals de Molenweid, de Lienweid en de Kieftslootweid, waaraan de kavels liggen. In de wijk komen de watergangen uit het oorspronkelijke landschap terug.


Inschrijven?

De inschrijving loopt tot maandag 24 juni 12.00 uur. Ook als een geïnteresseerde geen aanvullende duurzaamheidsmaatregelen wil treffen, moet er gebruik worden gemaakt van het inschrijfformulier. Meer informatie vindt u via www.bangertenoosterpolder.nl.