HOORN - Jongeren worden hard getroffen door de coronacrisis. Digitaal les vanuit huis, sociale activiteiten zijn stilgelegd en zij voelen zich eenzaam en somber. Het kabinet 58,5 miljoen euro vrijgemaakt voor een Jeugdpakket. Hoorn ontvangt zo'n 170.000 euro van dit pakket en besteedt het overgrote deel (146.000 euro) aan drie projecten om talentactiviteiten te organiseren, het jongerenwerk versterkt in te zetten en aandacht te besteden aan mentale weerbaarheid van Hoornse jongeren. Het gaat om Join The Project, Talenthuis en het Jungle in the Sky-festival.

Vooruit blijven denken én doen
Voor het toegekende bedrag kunnen wij als gemeente samen met deze initiatiefnemers het verschil maken en Hoornse jongeren meer perspectief bieden. De gekozen projecten gaan op korte termijn aan de slag en zijn diverse van doelstelling. De gemene deler is dat jongeren elkaar helpen en worden gestimuleerd positieve activiteiten te ondernemen. Binnen de maatregelen laten deze projecten zien dat het mogelijk is om verbonden te blijven en vooruit te blijven denken én doen', aldus wethouder Samir Bashara.

Kabinetsgeld
Het kabinet heeft landelijk € 58,5 miljoen vrijgemaakt ter ondersteuning van jongeren in coronatijd. Het kabinet besloot dit na gemeenschappelijke voorstellen van gemeenten, jongerenorganisaties, wetenschappers en het Nederlands Jeugdinstituut. Jongeren moeten door de coronamaatregelen op relatief veel leefgebieden inleveren terwijl zij zelf doorgaans niet tot een risicogroep behoren. Ze ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Met dit Jeugdpakket kunnen gemeenten jongeren meer mogelijkheden bieden voor activiteiten en ontmoetingen, binnen de geldende beperkingen. Jongeren worden actief betrokken bij de invulling.

Join the Project
Een stichting van, voor en door jongeren die onlangs is opgestart en inspeelt op de zorgen en wensen van jongeren in Hoorn. De stichting is een combinatie van jonge professionals en jongeren die projecten en activiteiten organiseren in het kader van talentontwikkeling, sociale ontmoeting (binnen de coronamaatregelen) en het vergroten van de mentale weerbaarheid. De projecten en activiteiten gaan op korte termijn van start. Faraaz Ramdjanbeg van Joint the Project: 'We zijn een community voor en door jongeren met next level ideeën! En juist in corona tijd laten wij zien dat impact maken een teamsport is.'

Talenthuis en online jongerenwerk
De toegang tot cultuur en het ontdekken en ontwikkelen van je talent is niet voor iedere jongere vanzelfsprekend. Opvoeding, leefomgeving en toereikende financiële middelen kunnen hierbij een rol spelen. Door het opzetten van een talentenhuis hebben jongeren een laagdrempelige huiskamer waar zij samen komen en gestimuleerd worden aan de slag te gaan met hun creatieve talenten. Het talenthuis is bedoeld voor iedereen, maar juist ook de jongeren die nu minder in beeld zijn en niet (vaak) bij een wijkcentrum binnenstappen. Juist in deze tijd is het van essentieel belang dat jongerenwerkers een groot bereik hebben en behouden met jongeren. Door de samenwerking met het voortgezet onderwijs en online actief te zijn komen de jongerenwerkers eerder achter de voordeur bij de jongeren die minder goed in beeld zijn. Jerrol Lashley namens Talenthuis: 'Talentontwikkeling draagt bij aan een gevoel van eigenwaarde, maakt zelfredzaam, zorgt dat jongeren zich actief inzetten en er ontstaan sociale contacten. Talenten heeft een ieder, kansen creëren we samen om deze talenten te benutten.'

Jungle in the Sky-festival
Stichting Work Heart Make Art zet een driedaags volledig coronaproof festival neer voor heel Hoorn, maar met speciale aandacht, voor de jeugd. Hiermee wil de stichting ondanks de coronamaatregelen met name jongeren weer een gevoel van saamhorigheid geven. Het festival kan volledig vanuit huis en/of online worden gevolgd. De shows (theater en muziek) worden bij hogere bebouwing/flats gegeven op podia die tot vijftien meter de lucht ingaan (en die in samenwerking met een kunstenaar zijn omgebouwd tot dieren uit de jungle). Rondrijdende trucks en LED-wagens zorgen voor muziek in de wijken. Bij de organisatie van het festival wordt samengewerkt met onder meer het Horizon College. Jongeren kunnen bovendien hun maatschappelijke stage lopen bij de organisatie van het festival. 'Wij willen de jongeren voorop zetten, in een tijd waarin de nadruk ligt op wat niet kan, willen wij juist kijken naar wat wel kan', aldus Christian Nana van het Jungle in the Sky-festival.