HOORN - De gemeente heeft de maand april in het teken gezet van de toekomst van Hoorn. Doe mee aan een van de online bijeenkomsten op dinsdag 6 april en woensdag 14 april. We gaan met elkaar in gesprek over hoe we willen dat Hoorn er in 2040 uitziet.

Wethouder Arthur Helling: ‘Hoorn in 2040 lijkt ver weg, maar de keuzes die we nu maken, zijn bepalend voor hoe Hoorn er over twintig jaar uitziet. Onze ambitie is om Hoorn meer stad te laten worden. Tijdens de online bijeenkomsten geven we uitleg over de uitdagingen en kansen die we voor Hoorn zien. We gaan met elkaar in gesprek over wat u en andere inwoners en ondernemers belangrijk vinden voor de toekomst van de stad. De opbrengsten van deze gesprekken verwerken we in de omgevingsvisie. Hierin staat de gewenste toekomst van de fysieke leefomgeving in Hoorn, dus de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen.’

Omgevingsvisie

Het maken van die toekomstplannen past bij de ontwikkelingen rondom de landelijke Omgevingswet die op 1 januari 2022 ingaat. Deze wet schrijft voor dat elke gemeente een omgevingsvisie maakt. De gemeente maakt deze visie samen met de stad. De omgevingsvisie beschrijft de lange termijnkeuzes in de leefomgeving op hoofdlijnen. Nieuwe ontwikkelingen in Hoorn moeten in beginsel bijdragen aan deze langetermijnvisie. De omgevingsvisie van Hoorn is een strategische uitwerking van de koers ‘Meer stad worden’.

Meer stad worden
De gemeenteraad stelde de visie ‘Meer stad worden’ in 2019 vast. Uit onderzoek blijkt dat de Hoorn in de toekomst vergrijst en dat jongeren wegtrekken. Hierdoor kunnen voorzieningen (zoals scholen, winkels, restaurants, cultuur en sport) wegvallen, waardoor de vitaliteit van de stad onder druk komt te staan. Om te zorgen dat Hoorn een aantrekkelijke stad blijft, moet Hoorn groeien en op de juiste plekken stedelijker worden, vooral binnen de straal van 1.200 meter rondom het station. Hier is ruimte voor vernieuwende stadse woon-werkbuurten met name gericht op jongeren, jonge gezinnen en starters.

Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van Hoorn?
De gemeente heeft vijf thema’s geformuleerd over de toekomst van Hoorn. Bij het aanmelden voor de bijeenkomst kunt u aangeven over welk thema u in gesprek wilt. De thema’s zijn:
- Prettige woon- en leefomgevingen - Woningbouwopgave in de bestaande stad Economisch sterk en gastvrij
- Nieuwe werkgelegenheid en kansen voor toerisme en recreatie Goed bereikbaar
- Kansen voor de auto, de fiets, het openbaar vervoer en deelmobiliteit Inclusief, gezond en veilig
- Iedereen gezond, iedereen veilig en iedereen kan meedoen Energie, klimaat en groen
- Duurzaamheid, circulaire economie en klimaatadaptatie

Aanmelden
De online bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 6 april en woensdag 14 april van 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur. U kunt zich voor een van deze bijeenkomsten aanmelden op www.hoorn.nl/toekomsthoorn. U ontvangt op de dag van de bijeenkomst per e-mail een toegangslink tot de online bijeenkomst, met daarbij een korte duidelijke uitleg. Dus ook als u nog niet eerder een online bijeenkomst heb bijgewoond, kunt u eenvoudig meedoen.

In de maand april komen naast deze bijeenkomsten ook andere mogelijkheden om aan te geven wat u belangrijk vindt voor de toekomst van Hoorn. Voor meer informatie: www.hoorn.nl/toekomsthoorn.