HOORN - De digitale dienstverlening van de gemeente Hoorn is doeltreffend. Dat concludeert de onafhankelijke Rekenkamercommissie na onderzoek. Hoorn legt de lat hoog en is continu bezig met het verbeteren van de digitale dienstverlening. Ook helpt de gemeente inwoners die moeite hebben met digitale dienstverlening goed.

Wel zou de Rekenkamercommissie het goed vinden als de gemeenteraad meer betrokken wordt bij het stellen van kaders en vaker geïnformeerd wordt over de stand van zaken van de digitale dienstverlening. Steeds meer inwoners en ondernemers maken gebruik van de digitale dienstverlening van de gemeente. Via de website, e-mail, chatgesprekken, sociale media of de Fixi-app voor meldingen openbare ruimte kunnen zij gebruik maken van diensten van de gemeente. Zeker in coronatijden maken meer mensen hier gebruik van. Digitale dienstverlening wordt dus ook belangrijker. Daarom onderzocht de onafhankelijke Rekenkamercommissie of de digitale dienstverlening van de gemeente Hoorn op orde is.

Conclusies
De Rekenkamercommissie concludeert dat de digitale dienstverlening doeltreffend is. De gemeente onderzoekt doorlopend wat inwoners en ondernemers van de dienstverlening vinden. Zo wordt de dienstverlening steeds beter. Inwoners en ondernemers waarderen de gemeentelijke dienstverlening gemiddeld met bijna een 8. Dat is ook het rapportcijfer dat de gemeente nastreeft. Daarmee legt Hoorn de lat hoog. En met de ‘formulierenbrigade’ helpt de gemeente inwoners die moeite hebben met digitale dienstverlening goed.

Aanbevelingen
De Rekenkamercommissie adviseert om het huidige niveau van de digitale dienstverlening vast te houden en ook oog te blijven houden voor inwoners die minder makkelijk digitaal werken. Ook zou de Rekenkamercommissie het goed vinden als de raad meer betrokken wordt bij het stellen van de kaders en ook vaker via rapportages geïnformeerd wordt over hoe het met de digitale dienstverlening gaat. Raad.

Op 16 november bespreekt de raadscommissie het rapport en op 14 december stelt de gemeenteraad het rapport vast.