HOORN - Hoe willen we dat Hoorn er in 2040 uitziet? De gemeente Hoorn heeft de maand april in het teken gezet van de toekomst van Hoorn. Samen met de stad wil de gemeente komen tot een visie waarin voor de langere termijn op hoofdlijnen de keuzes voor de leefomgeving van Hoorn staan. Hierover meedenken kan op verschillende manieren. Deel uw inzending op Voor een mooie stad, vul de enquête in, of doe mee aan een van de online gesprekken.

Deel uw inzending op Voor een mooie stad
Welke plekken waardeert u het meest in Hoorn, wat maakt onze huidige leefomgeving zo fijn en waardevol? En wat mist u in de fysieke leefomgeving in Hoorn, de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen? Ga naar www.vooreenmooiestad.nl/toekomsthoorn om aan te geven wat u waardevol vindt en wat u nog vindt ontbreken in de leefomgeving in Hoorn. Deel uw inzending of steun inzendingen van anderen met een stem of reactie. Meedoen kan tot en met 25 april.

Vul de enquête in
De gemeente heeft vijf thema’s geformuleerd over de toekomst van Hoorn: Prettige woon- en leefomgevingen, Economisch sterk en gastvrij, Goed bereikbaar, Inclusief, gezond en veilig, en Energie, klimaat en groen. Vul de enquête in op www.hoorn.nl/toekomsthoorn met vragen over deze vijf thema’s. Meedoen kan tot en met 25 april.

Doe mee aan de online gesprekken
Op dinsdag 6 april en woensdag 14 april zijn er online bijeenkomsten over de toekomst van Hoorn. Ga in gesprek over wat u belangrijk vindt. Meer informatie op: www.hoorn.nl/toekomsthoorn.

Inbreng voor omgevingsvisie
De inzendingen op Voor een mooie stad, de uitkomsten van de enquête, en de opbrengsten van de gesprekken verwerkt de gemeente in de omgevingsvisie. Hierin staat de gewenste toekomst van de fysieke leefomgeving in Hoorn, dus de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Nieuwe ontwikkelingen in Hoorn moeten in beginsel bijdragen aan deze visie. Naar verwachting eind dit jaar stelt de gemeenteraad de omgevingsvisie vast.

Meer stad worden
De omgevingsvisie van Hoorn is een strategische uitwerking van de koers ‘Meer stad worden’. De gemeenteraad stelde deze koers in 2019 vast. Uit onderzoek blijkt dat de Hoorn in de toekomst vergrijst en dat jongeren wegtrekken. Hierdoor kunnen voorzieningen (zoals scholen, winkels, restaurants, cultuur en sport) wegvallen, waardoor de vitaliteit van de stad onder druk komt te staan. Om te zorgen dat Hoorn een aantrekkelijke stad blijft, moet Hoorn groeien en op de juiste plekken stedelijker worden, vooral binnen de straal van 1.200 meter rondom het station. Hier is ruimte voor vernieuwende stadse woon-werkbuurten met name gericht op jongeren, jonge gezinnen en starters.