HOORN - De gemeente gaat nieuwe bomen planten langs de Westerdijk. Omwonenden en indieners van de petitie konden reageren op de keuze van de boomsoorten. Een deel van de wensen is verwerkt in het plan voor de nieuwe bomen aan de Westerdijk.

Twee grote bomen toegevoegd aan plan
Er is gevraagd naar grotere bomen langs de dijk en specifiek ter hoogte van Westerhaven voor extra schaduw op zomerse dagen. Ter hoogte van Westerhaven en de Residentie Hoornsche Hop is in de groenstrook langs de dijk onvoldoende ruimte om grote bomen op voldoende afstand van het dijklichaam te planten. Om tegemoet te kunnen komen aan deze wens, worden er twee bomen van de 1e grootte toegevoegd aan het bomenplan op de plek waar nu een parkeerstrook is. Dit worden een Amerikaanse tulpenboom en een iep. Hierdoor komen twee betaalde parkeerplaatsen te vervallen. Deze bomen worden iets later geplant dan de andere bomen, omdat hiervoor extra voorbereidingen nodig zijn. Met deze twee extra bomen worden er in totaal 20 nieuwe bomen geplant ter vervanging van de 13 Canadese populieren.

Rekening houden met zicht
Ook zijn er vragen gesteld over het uitzicht vanuit de woning. In de meeste gevallen is hier in het bomenplan al rekening mee gehouden. De bomen worden vooral geplaatst ter hoogte van de stegen, hoeken van bouwblokken en entreepartijen. Een enkele boom wordt op de scheiding van twee woningen geplaatst. Ter verbetering van het zicht is ter hoogte van de Residentie Hoornse Hop nog iets geschoven met de drie meidoorns, en ter hoogte van de Geldersesteeg met de twee iepen. De bomen worden zoveel mogelijk op de scheiding van de woningen en appartementen geplaatst zodat men langs de boom richting het water kan kijken.

Soortkeuze
Er is gevraagd naar echte fruitbomen. Echter fruitbomen zijn te gevoelig voor ziektes en wind, daarom is in het bomenplan uitgegaan van sierfruit. Ook is er gevraagd naar een soort met een hogere kroon en een mooiere herfstkleur. Om tegemoet te komen aan deze wens is een linde ter hoogte van de Paardensteeg vervangen door een esdoorn. Het plan bevat nu vier esdoorns die in de herfst prachtig kleuren.

Bomenplan
De bomen variëren niet alleen in grootte en vorm maar ook in beeld: herfstkleur, bloesem, vrucht. Er worden zes bomen van de 1e grootte geplant (worden hoger dan 15 meter), zeven bomen van de 2e grootte (worden tussen de 8 en 15 meter hoog), en zeven bomen van de 3e grootte geplant (blijven ze lager dan 8 meter). De gekozen boomsoorten zijn niet gevoelig voor wind en daarmee geschikt voor deze locatie. Daarnaast zijn meerdere van deze boomsoorten bij-vriendelijk, doordat ze zorgen voor stuifmeel en nectar.

Kap en hergebruik hout
De Canadese populieren worden de komende week gekapt. De aannemer houdt rekening met de kunstwerken op de dijk, deze hoeven niet verplaatst te worden. Enkele weken na de kap worden de nieuwe bomen geplant. Het populierenhout wordt hergebruikt. Het Hoornse bedrijf Unieketafel.nl verwerkt een deel van stammen tot unieke tafels met een verhaal. En ook een bedrijf in Schagen verwerkt de stammen tot meubels. Van het overige hout worden pallets en spaanplaat gemaakt.

Aanleiding vervanging
De 20 nieuwe bomen komen ter vervanging van de huidige 13 Canadese populieren. De Canadese populieren zijn verouderd, en het is niet veilig deze te laten staan vanwege gevaar op takbreuk. Dit probleem speelt in veel gemeenten. In Hoorn hebben vallende zware takken van Canadese populieren meerdere malen geleid tot schades aan auto’s, huizen en zelfs lichamelijk letsel veroorzaakt. Dit gevaar wordt weggenomen door de populieren te kappen en te vervangen door nieuwe bomen. De nieuwe bomen kunnen vanwege veiligheidseisen aan waterkeringen niet op dezelfde plek in het dijklichaam teruggeplaatst worden. De nieuwe bomen komen op voldoende afstand van het dijklichaam, en dichtbij genoeg om van te genieten tijdens een wandeling op de dijk. Het geheel wordt ingericht als een parkstrook met verschillende bomen op verschillende afstanden van elkaar.