HOORN - De gemeente Hoorn heeft van het Rijk ruim 950.000 euro ontvangen voor de ondersteuning van de culturele sector. Het college van B&W heeft voor de besteding van dit bedrag een subsidieregeling opgezet. Vanaf 26 juli kunnen Hoornse culturele organisaties, groot en klein, subsidie aanvragen voor noodsteun, herstel en ontwikkeling en eenmalige creatieve initiatieven. Dat kan via www.hoorn.nl/coronasteuncultuur.

Er is 540.000 euro beschikbaar om de culturele sector noodsteun te bieden. De subsidie heeft ook het doel om deze sector vitaal en weerbaarder te maken. Voor herstel en ontwikkeling is daarom 225.000 euro beschikbaar.

Herstel en ontwikkeling
Een voorbeeld van herstel en ontwikkeling, is het mogelijk maken van livestreams. Dit zorgt ervoor dat als er nog weinig publiek is toegestaan, er toch zoveel mogelijk mensen worden bereikt. Ook voor eenmalige creatieve initiatieven is 225.000 euro beschikbaar. Bij het opstellen van de subsidieregeling zijn de culturele instellingen in de gemeente betrokken.

Maximale bedrag
Het maximale bedrag voor noodsteun is per situatie verschillend. Voor herstel en ontwikkeling en voor eenmalige activiteiten geldt een maximaal subsidiebedrag van 25.000 euro.

Hoe kan subsidie aangevraagd worden?
Het aanvraagformulier is te vinden op www.hoorn.nl/coronasteuncultuur. Daar staat ook meer informatie over de voorwaarden. Noodsteun moet voor 15 september worden aangevraagd.