HOORN - In november 2018 nam de gemeenteraad een motie aan waarin het college werd gevraagd om een consultatiebureau in de Bangert en Oosterpolder te realiseren. Op dinsdag 20 april besloot de gemeenteraad dat het consultatiebureau in de Vierhoek komt. Dat komt overeen met het advies dat het college aan de raad uitsprak: een verbouwing van de Vierhoek.

“De nieuwbouwwijk Bangert en Oosterpolder is de meest kinderrijke wijk van Hoorn. Zowel de gemeenteraad als het college ziet de noodzaak om een consultatiebureau in de Bangert en Oosterpolder te realiseren”, vertelt wethouder Marjon van der Ven. “Omdat we vinden dat de komst van een consultatiebureau in de wijk niet langer kan wachten, adviseerden wij om te kiezen voor een verbouwing van de Vierhoek. Het is een centraal gelegen, veilig bereikbare locatie. We willen allemaal snel van start, maar ook de financiële kant moet goed geregeld worden. De kosten worden daarom in de kadernota 2021 meegenomen. Bij een positief besluit bij de kadernota denken we dat we in het voorjaar van 2022 een consultatiebureau in de Bangert en Oosterpolder hebben”.

Haalbaarheidsstudie
Om tot het voorstel en advies te komen, was er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden ‘verbouwen van een bestaand gebouw’ en ‘nieuwbouw’. Het uitgangspunt daarbij was een voorziening met twee volwaardige spreek-/artsenkamers en een aantal ondersteunende ruimten (totaal 180 m²). Daaruit kwamen er drie locaties naar voren: de Vierhoek (bestaand gebouw), locatie Dorpsstraat (nieuwbouw) en locatie Strip (nieuwbouw). Bij de locatie Dorpsstraat zijn twee opties mogelijk, waardoor de gemeenteraad in het voorstel vier opties beschreven kreeg.

Piekopvang
In de Vierhoek staan nu ruimtes leeg. De Vierhoek is ook bedoeld als piekopvang voor het basisonderwijs in de Bangert en Oosterpolder. De verbouwing van de Vierhoek heeft dan ook als gevolg dat er op een andere plek een aantal extra lokalen moet komen. Dat kan via een extra bouwlaag op het schoolgebouw van Socrates. De gemeente is daarover in gesprek met het onderwijs. Ook zijn de andere gebruikers van de Vierhoek, zoals kinderopvangorganisatie SKH, en de GGD al eerder geïnformeerd over de eventuele komst van een consultatiebureau.