HOORN - Op dinsdag 26 maart 2024 vindt er om 20:00 uur een commissievergadering plaats in de raadszaal van het stadshuis. In deze vergadering wordt aan de commissie om input gevraagd over bouwplannen in het Eikstraatkwartier en aan de Compagnie 1. Ook bespreekt de commissie of zij instemt met het plan van aanpak om de binnenstad van Hoorn en de gebieden aan het water aantrekkelijker te maken.

Woningbouw in Eikstraatkwartier

In het Eikstraatkwartier vindt binnenkort veel vernieuwing plaats. De schoolbesturen van de Mariaschool en de Montessorischool maken plannen voor (ver)nieuwbouwprojecten en in dezelfde buurt komen nieuwe woningen. Het college wil voor de woningbouw een zogenoemde 'Nota van Uitgangspunten' vaststellen. Hierin staan de beleidsuitgangspunten waar het bouwplan van de woningen aan moet voldoen.

De commissie wordt gevraagd om een eigen inbreng te leveren, voordat de nota daadwerkelijk wordt vastgesteld.

Woningbouw aan Compagnie 1

Aan de Compagnie 1 worden 265 nieuwe woningen gebouwd. De grond is van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), oftewel van de overheid. De RVB heeft een stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan laten opstellen. In deze documenten staat onder andere wat voor soort woningen er worden gebouwd en hoe die eruitzien in verhouding tot de omgeving. De commissie geeft aan of zij instemt met de voorgestelde plannen.

Aantrekking binnenstad en Waterfront

De gemeente heeft al eerder een actie-agenda opgesteld. Hierin staan doelen beschreven die de binnenstad en het gebied dat aan het Markermeer grenst aantrekkelijker maakt. Er zal onder andere worden gewerkt aan vergroening, het voorkomen van leegstand en het aantrekken van bezoekers buiten het hoogseizoen. Aan de commissie wordt gevraagd of zij akkoord gaat met het plan van aanpak.

Volg de commissievergadering live of online

Om 20:00 uur begint de commissievergadering in de raadszaal van het stadhuis. Publiek is welkom. Je kunt ook digitaal meekijken via de livestream. De volledige agenda en livestream vind je op de website van de gemeenteraad:

Agenda Hoorn - Commissie dinsdag 26 maart 2024 20:00 - 23:00 - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl).