HOORN - Op dinsdagavond 14 november 2023 vindt er om 20:00 uur een commissievergadering plaats in de raadszaal van het stadshuis. De commissie wordt naar haar mening gevraagd over de vervolgstappen in het verwerken van het slavernijverleden van Hoorn.

Op 29 juni 2023 kreeg de gemeente Hoorn een onderzoeksrapport gepresenteerd. Hierin staat beschreven wat de rol was van het Hoornse stadsbestuur bij de slavenhandel in de zeventien- en achttiende eeuw. Uit dit onderzoek blijkt dat het stadsbestuur van Hoorn actief heeft meegewerkt aan de handel in tot slaafgemaakte mensen. Nu wordt er gesproken hoe de gemeente met dit verleden om moet gaan.

Bewustwording vergroten

In een commissievergadering op 12 september 2023 werd duidelijk dat er plannen moeten komen voor het vergroten van de bewustwording over het Hoornse slavernijverleden. Het college stelt onder andere voor om samen met het onderwijs en culturele en maatschappelijke partners na te denken over het vergroten van de bewustwording. In de meningsvormende bijeenkomst op 14 november vraagt het college aan de commissie ook om verdere suggesties, ideeën en kaders.

Burgerberaad: ja of nee?

Het college wil zo snel mogelijk met inwoners en raads- en commissieleden in gesprek gaan over hoe Hoorn om moet gaan met haar verleden en om ideeën uit te werken. Ook moet er bepaald worden hoe de discussie over het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen op de Roode Steen gevoerd gaat worden. Het college stelt voor om een burgerberaad te houden. De commissie mag aangeven of zij het met dit voorstel eens is.

Wat is een burgerberaad?

Een burgerberaad is een manier waarop inwoners de overheid of gemeentes helpen om besluiten te nemen. Het zorgt ervoor dat inwoners zeggenschap krijgen over politieke besluiten. Door middel van loting nemen een x-aantal inwoners plaats in een burgerberaad. Het college van burgemeester en wethouders stelt dus voor om dit middel in te zetten. Lees meer over de overwegingen van het college in dit nieuwsbericht:

Gemeente Hoorn - Vervolgstappen na onderzoek Hoorns....

Overige onderwerpen: financiële verordening

De financiële verordening is een belangrijk kaderstellend instrument van de gemeenteraad. De raad heeft ook aangegeven deze verordening inhoudelijk te willen bespreken is een commissievergadering. Hiermee wordt op hoofdlijnen bepaald wat de regels zijn voor het financieel beleid van de gemeente. Deze verordening is voor het laatst in 2017 vastgesteld. Sindsdien is de wet- en regelgeving veranderd, dus de verordening moet opnieuw worden vastgesteld.

Volg de commissievergadering live of online

Om 20:00 uur begint de commissievergadering in de raadszaal van het stadhuis. Publiek is welkom. Je kunt ook digitaal meekijken via de livestream. De volledige agenda en livestream vind je op de website van de gemeenteraad:

Agenda Hoorn - Commissie dinsdag 14 november 2023 20:00 - 22:15 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl).