HOORN - Op dinsdagavond 23 mei 2023 vindt er om 20:00 uur een commissievergadering plaats in de raadszaal van het stadshuis. Er wordt onder andere gesproken over een regionale urgentieverordening voor sociale huurwoningen en een nieuw bestemmingsplan voor grond in het Holenkwartier.


Voorwaarden regionale urgentie sociale huurwoning

Met een urgentieverordening wordt voorrang gegeven aan woningzoekenden die met spoed (andere) woonruimte nodig hebben. De commissieleden bespreken de voorwaarden voor deze urgentieregeling. Zo wordt er onder andere besproken welke doelgroepen in aanmerking komen voor urgentie.

Bestemmingsplan Holenkwartier

Voor de locatie Holenweg 6, 8 en 10 is een woningbouwplan ontwikkeld voor 133 appartementen. Omdat het plan in strijd is met geldende bestemmingsplannen is een nieuw bestemmingsplan opgesteld door het college. In het bestemmingsplan staat de nieuwe inrichting van deze locatie. De commissie bespreekt de plannen.

Raad stemt over functieprofiel nieuwe raadsgriffier

Voorafgaand aan de commissievergadering vindt een korte raadsvergadering plaats. In de komende week komt de vacature vrij voor een nieuwe raadsgriffier. Er is een functieprofiel gemaakt en de raad bepaalt of hiermee akkoord wordt gegaan. Als de raad instemt, komt de vacature zo snel mogelijk online. Kandidaten voor de functie kunnen tot en met 9 juni 2023 reageren.

Volg de raad

De raadsvergadering start om 19:00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Om 20:00 uur begint de commissievergadering. Publiek is welkom bij beide bijeenkomsten. Je kunt ook digitaal meekijken via de livestream. De volledige agenda en livestream vind je op de website van de gemeenteraad: hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl.