HOORN - Op dinsdag 19 september 2023 vindt er om 20:00 uur een commissievergadering plaats in de raadszaal van het stadshuis. Er wordt dan gesproken over de ontwikkeling van een vernieuwd sportpark in de Risdam-Noord en de bouw van 140 appartementen op de oude hockeyvelden.

Eén complex voor RCWF en HSV Sport?

Het sportpark in Risdam-Noord moet opgeknapt worden. Het plan is om hiermee te starten in 2024. In een eerdere overeenkomst hebben rugbyclub RCWF en voetbalclub HSV Sport afgesproken om een complex in dit sportpark samen te renoveren en te delen. De rugbyclub is hierop teruggekomen. Door dit standpunt komt de planning op losse schroeven te staan. De gemeente hoopt dat RCWF alsnog van mening verandert, door aflopende overeenkomsten tussen de rugbyclub en de gemeente niet te verlengen. De commissie gaat hierover in gesprek.

Aanpassing bestemmingsplan oude hockeyvelden

Op de plek van de oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen komt een Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) voor kinderen die begeleiding nodig hebben. Ook is in het bouwplan opgenomen om 140 appartementen te bouwen. Hiervoor moet het bestemmingsplan van de locatie worden vastgesteld door de raad. Het college vraagt dan ook aan de commissie om de raad hierover te adviseren.

Overige onderwerpen: kwijtschelding gemeentelijke belastingen voor lage inkomens en verbetering leefomgeving Kersenboogerd

Huishoudens die leven van een minimuminkomen en weinig of geen spaargeld hebben, kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Het Rijk heeft besloten dat gemeentes de norm voor de kwijtschelding mag verruimen.

Na een intensief participatietraject met inwoners zijn plannen gemaakt om de openbare ruimte van buurten in het centrumgebied van de Kersenboogerd op te knappen. De raad wordt gevraagd om hiervoor geld vrij te geven.

Volg de commissievergadering live of online

Om 20:00 uur begint de commissievergadering in de raadszaal van het stadhuis. Publiek is welkom. Je kunt ook digitaal meekijken via de livestream. De volledige agenda en livestream vind je op de website van de gemeenteraad:

www.hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl

.