HOORN - Op dinsdag 16 januari 2024 vindt er om 20:00 uur een commissievergadering plaats in de raadszaal van het stadshuis. De commissie spreekt over geld voor schoolgebouwen en het toekomstig gebruik van het pand Hoofd 2b aan de Veermanskade.

Herziening plan voor onderhoud schoolgebouwen

Schoolgebouwen in Hoorn zijn aan verbetering toe. Hiervoor stelden de gemeente en schoolbesturen in 2020 een zogezegd Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen (IHP) op. Dit plan is nu herzien, onder andere vanwege gestegen kosten. De commissie spreekt over de nieuwe voorwaarden van het plan en de verhoging van budgetten.

Invulling pand Hoofd 2b

Afgelopen jaren was het gebouw Hoofd 2b in de haven een toeristisch informatiepunt. Het pand staat inmiddels leeg. Het college doet meerdere voorstellen voor de toekomstige invulling van het pand. Zo is een mogelijk scenario dat het een Toeristisch Informatie Punt blijft. Een ander voorstel is dat er een open inschrijving kan plaatsvinden. Aan de commissie wordt gevraagd zich uit te spreken over een voorkeursvariant en of zij nog verdere kaders wil meegeven.

Overige onderwerpen: beleidsplan wegen

De gemeente moet ervoor zorgen dat wegen, straten en paden in goede staat verkeren en dat die veilig te gebruiken zijn. Om de kwaliteit te garanderen, moeten de beschikbare budgetten worden verhoogd.

Volg de commissievergadering live of online

Om 20:00 uur begint de commissievergadering in de raadszaal van het stadhuis. Publiek is welkom. Je kunt ook digitaal meekijken via de livestream. De volledige agenda en livestream vind je op de website van de gemeenteraad:

Agenda Hoorn - Commissie dinsdag 16 januari 2024 20:00 - 22:15 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl).