HOORN - Op dinsdag 23 april 2024 vindt er om 20:00 uur een commissievergadering plaats in de raadszaal van het stadshuis. In deze vergadering wordt gesproken over plannen voor het onderwijs en hoe inwoners gestimuleerd kunnen worden om meer te sporten en te spelen.

Nieuwe Lokale Educatieve Agenda
De gemeente, schoolbesturen en kinderopvang spreken regelmatig met elkaar over onderwerpen waar zij gezamenlijk voor verantwoordelijk zijn. Ze hebben het bijvoorbeeld over onderwijshuisvesting en jeugdbeleid. Daarnaast maken de gemeente en organisaties, die zich richten op het welzijn van jongeren, afspraken over het wegwerken van onderwijsachterstanden. Al deze onderwerpen worden samengevat in een Lokale Educatieve Agenda (LEA). Er is voor de komende jaren een nieuwe LEA opgesteld. De commissie gaat in gesprek over de inhoud van deze agenda.

Sport en spelen in de gemeente Hoorn
De gemeente wil ervoor zorgen dat inwoners voldoende mogelijkheden hebben om te sporten en te spelen. In samenwerking met inwoners, professionals en organisaties heeft de gemeente een nieuwe beleidsnota 'Sport, spel en bewegen in de openbare ruimte 2024' gemaakt. In deze beleidsnota zijn ambities opgesteld. Het belangrijkste doel is om een inclusieve en beweegvriendelijke leefomgeving te bieden die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te sporten, spelen, bewegen en ontmoeten. De commissie bespreekt de inhoud van de nota.

Volg de commissievergadering live of online
Om 20:00 uur begint de commissievergadering in de raadszaal van het stadhuis. Publiek is welkom. Je kunt ook digitaal meekijken via de livestream. De volledige agenda en livestream vind je op de website van de gemeenteraad: Agenda Hoorn - Commissie dinsdag 23 april 2024 20:00 - 21:45 - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl).